Vad är styrränta?

Styrräntan är den ränta som centralbanken, i Sveriges fall Riksbanken, tar ut när de lånar ut pengar till andra banker. Den fungerar som ett verktyg för att styra den ekonomiska aktiviteten i landet och påverka inflationen.

Styrräntan hette tidigare Reporäntan. Reporäntan infördes 1994 och onsdagen den 8 juni 2022 bytte man namn till Riksbankens styrränta.

Hur fungerar styrräntan?

Styrräntan påverkar hela ekonomin genom att:

  • Påverka andra räntor: När styrräntan ändras påverkas räntan på lån och sparande i hela ekonomin. Banker justerar sina egna räntor baserat på styrräntan.
  • Kontrollera inflationen: Genom att höja styrräntan kan Riksbanken bromsa inflationen genom att göra det dyrare att låna pengar. Sänker de styrräntan kan de stimulera ekonomin genom att göra det billigare att låna.
  • Påverka valutakursen: Styrräntan kan även påverka värdet på den svenska kronan. En högre ränta kan leda till en starkare krona, medan en lägre ränta kan försvaga kronan.

Varför är styrräntan viktig?

Styrräntan är central för den ekonomiska stabiliteten och påverkar både privatpersoners och företags ekonomi:

  • Lånekostnader: Förändringar i styrräntan påverkar räntan på bolån, privatlån och företagslån. När styrräntan höjs blir det dyrare att låna pengar, och när den sänks blir det billigare.
  • Sparräntor: Räntan på sparkonton påverkas också av styrräntan. En högre styrränta kan leda till högre sparräntor, vilket gör det mer attraktivt att spara pengar.
  • Investeringar: Styrräntan påverkar avkastningen på olika investeringar, som obligationer och aktier. Lägre räntor kan leda till högre aktiekurser eftersom företag får lägre lånekostnader och hushåll har mer pengar att investera.

Exempel på styrräntans påverkan

Anta att Riksbanken höjer styrräntan från 1% till 2%. Detta kommer att påverka ekonomin på flera sätt:

  • Bolåneräntor: Bankerna höjer sina bolåneräntor, vilket ökar månadskostnaden för hushåll med rörliga bolån.
  • Sparräntor: Sparräntorna på bankkonton kan stiga, vilket gör det mer fördelaktigt att spara pengar.
  • Konsumtion: Dyrare lån kan leda till minskad konsumtion, eftersom hushåll och företag väljer att spara mer och låna mindre.
  • Valutakurs: En högre ränta kan stärka den svenska kronan eftersom utländska investerare söker högre avkastning.

Klicka här för att se våra aktuella sparräntor

Läs mer om vårt privatlån

Välj ett sparkonto som passar dig

Det är aldrig för sent att börja spara pengar – till stort, som litet. Det kan vara allt från att starta ett sparande till dina barn, till en renovering eller till en drömresa. Hos oss kan du välja bland flera sparkonton för att hitta det som passar just dig. Du ansöker smidigt med hjälp av Mobilt BankID på bara några minuter. Alla våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg