Vad är reporänta?

Reporäntan är den ränta som centralbanken, Riksbanken, tar ut när den lånar ut pengar till bankerna. Den fungerar som ett verktyg för att påverka inflation och ekonomisk tillväxt.

Reporäntan är det tidigare namnet på Riksbankens styrränta. Reporäntan infördes 1994 och onsdagen den 8 juni 2022 bytte man namn till Riksbankens styrränta.

Hur fungerar reporäntan?

När Riksbanken höjer reporäntan blir det dyrare för bankerna att låna pengar, vilket ofta leder till högre räntor för konsumenter och företag. Detta kan dämpa efterfrågan och sänka inflationen. Omvänt, när reporäntan sänks blir det billigare att låna, vilket kan stimulera ekonomin och öka inflationen.

Varför är reporäntan viktig?

Reporäntan påverkar:

  • Räntor på lån: Räntorna på lån justeras ofta baserat på förändringar i reporäntan.
  • Sparräntor: Ändringar i reporäntan kan påverka räntan du får på ditt sparkonto.
  • Ekonomisk tillväxt: Genom att justera reporäntan kan Riksbanken påverka ekonomisk aktivitet och inflation.

Exempel på reporäntans påverkan

Om reporäntan höjs från 0,5% till 1%, kan bolåneräntorna också stiga, vilket innebär högre kostnader för låntagare. Om reporäntan sänks från 1% till 0,5%, kan det leda till lägre bolåneräntor och billigare lån för både privatpersoner och företag.

Reporäntas förändring sedan 2006

Källa: www.riksbank.se

Datum Reporänta (%)
2006-01-26 1,75
2006-03-02 2,00
2006-06-22 2,25
2006-09-07 2,50
2006-11-02 2,75
2006-12-21 3,00
2007-02-22 3,25
2007-06-27 3,50
2007-09-12 3,75
2007-12-20 4,00
2008-02-20 4,25
2008-07-09 4,50
2008-09-10 4,75
2008-10-15 4,25
2008-12-10 2,00
2009-02-18 1,00
2009-04-22 0,50
2009-07-08 0,25
2010-07-07 0,50
2011-07-06 2,00
2011-12-21 1,75
2012-09-12 1,25
2013-12-18 0,75
2014-10-29 0,00
2015-02-18 -0,10
2016-02-17 -0,50
2017-11-01 -0,50
2018-12-19 -0,25
2019-12-19 0,00
2020-09-23 0,00
2022-05-04 0,25
2022-09-21 1,75
2023-09-27 4,00
2024-05-15 3,75

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg