Hero image

Collector Bank

Tjänster som stärker företagets likviditet och kassaflöde

Läs mer om våra affärsförbättrande verktyg för företag.

Collector Bank

Collector Bank är en digital nischbank som utvecklar finansiella lösningar för privatpersoner och företag. Hos oss hittar du tjänster och produkter som frigör kapital, skapar möjligheter och förverkligar idéer.