Hero image

Collector Bank

Tjänster som stärker företagets likviditet och kassaflöde

Läs mer om våra affärsförbättrande verktyg för företag.

Collector Bank

Collector är specialiserade på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Vi är företagens komplement till traditionella storbanker.