Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhets-arbete

Genom hållbar kreditgivning möjliggör Collector en hållbar utveckling för kunder och för banken i stort. Det innebär att vi tar ansvar i allt vi gör, från vår relation till kunder och medarbetare till hur vi utvecklar produkter, tjänster och bedriver vår affär.

Så jobbar Collector med hållbarhet

Kreditgivning är ett viktigt ekonomiskt instrument för samhället. Hållbar kreditgivning är grundläggande för Collectors arbete, eftersom en kund som får betalningssvårigheter är en förlust för banken, kunden och samhället. Tillsammans har alla aktörer på kreditmarknaden ett stort ansvar vad gäller att minska överskuldsättningen.

Collector är ett varumärke inom Norion Bank AB, vars ambition är att till 2030 bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling på ett mätbart sätt. Vår ambition är även att medverka till att nå Parisavtalets mål att hålla den globala uppvärmningen till under 2 grader. Vi vill öka våra positiva effekter och minska de negativa från vår finansieringsverksamhet.

Norion Bank AB vill genom affärsmässighet, engagemang och omtanke göra det möjligt för kunder att fortsätta att utvecklas. Tillsammans vill vi bidra till morgondagen och en hållbar utveckling.

Läs mer om Norion Bank AB:s hållbarhetsarbete

 

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg