Om Collector

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Sedan 2005 har Collector haft en årlig organisk intäktstillväxt om 30 % och en resultattillväxt (EAT) om 55%.

Om verksamheten

Collector Bank erbjuder finansiella lösningar för privat- och företagskunder. Bolaget har verksamhet i Sverige, Norge och Finland.

Privatsidan innefattar sparkonto och kreditlösningar som privatlån, kreditkort och digitala finansprodukter, som apparna Betalkoll och Spira. Segmentet företag omfattar betallösningar för e-handel och butik, företagsfinansiering i form av factoring, tillväxtlån och e-handlarlån, samt sparkonto, fastighetskrediter och inkassoverksamhet.


Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso samt Collector Ventures 1 KB med investeringar i Fintech.

Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap-lista

Collector Ventures

Tillsammans med NFT Ventures finansierar vi startups inom Fintech. Syftet är att utveckla nya digitala produkter och tekniska lösningar för att kunna erbjuda de bästa tjänsterna.

Läs mer om Collector Ventures

Collectors historia

Collector Bank startades 1999 av Lena Apler och Johan Möller, vilka båda har bakgrund från arbete med nödlidande krediter från sin gemensamma tid på Securum, ett bolag som bildades på regeringens initiativ under finanskrisen i början av 1990-talet. Under de första åren var Collector Bank endast verksamt inom hantering av nödlidande krediter, ett ”mini-Securum”. Från 2003 valde Collector Bank en ny inriktning och utvecklades till ett kreditmarknadsbolag som erbjuder egna produkter mot kunder.

För företag och privatperson

Första steget var factoringtjänster till företag, därefter faktura- och delbetalning för konsumentköp, en typ av factoring men med privatpersoner som slutkund, då med postorderhandeln som distributör. Senare har e-handeln utgjort den huvudsakliga målgruppen, men också butikskedjor finns representerade. Till privatpersoner adderades privatlån, lån utan säkerhet och sparkonton.

Produktutvecklingen har successivt anpassats efter kundernas behov och marknadens efterfrågan. År 2010 introducerades Collector Banks kreditkort, Collector Bank Easycard och därefter Collector Bank Easyliving. Till factoringtjänsterna adderades företagslån till factoringkunder. 2013 introducerades fastighetskrediter i form av juniorlån för professionella fastighetsaktörer. Under de senaste åren har fokus lagts på digitalisering och utveckling av mobila tjänster och applikationer. Under 2014 lanserades den första appen, Collector Bank betalkoll.

I maj 2015 erhöll Collector Bank tillstånd att driva bankrörelse och i juni 2015 genomförde moderbolaget Collector AB en börsintroduktion på Nasdaq Stockholm. Sedan 2 januari 2017 är Collector listat på Nasdaq Stockholm segment Large-Cap.

Kronologi

 • 1999 Collector grundades av Lena Apler och Johan Möller.

 • 2001 Kreditmarknadsbolag under tillsyn av Finansinspektionen.

 • 2004 Erbjuder privatlån. Inkassotjänster tillkommer via förvärv.

 • 2005 Erbjuder sparkonton.

 • 2008 Expansion i Norge och Finland.

 • 2010 Kreditkortstjänster introduceras.

 • 2013 Erbjuder fastighetsfinansiering.

 • 2014 Lanserar sin första app Betalkoll.

 • 2015 Banktillstånd och notering på Nasdaq Stockholm. Namnändrar till Collector Bank.

 • 2016 Collector lanserar digital B2B betallösning; delbetalning för företag, digital tjänst för att bli företagskund i samband med onlineköp samt faktura där slutkunden själv kan välja betaltid.

 • 2017 Collector flyttas upp till Nasdaq Stockholm Large-Cap segmentet per den 2 januari 2017.