Collector

Collector är en innovativ utmanare och tillväxtraket. I motsats till traditionella banker, finansbolag och advokatbyråer är vi inte rädda för att pröva nya grepp. Tvärtom är det en av våra drivkrafter. Collector är sedan 10 juni 2015 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-Cap listan.

Våra kunder är verksamma inom de mest skiftande branscher där några är stora och börsnoterade, medan andra är mindre men med höga ambitioner. Det som förenar dem är önskan att effektivisera sina affärsprocesser. Det är vi bra på att hjälpa dem med.

Englishuk

Go to the English version

Kort om Collector

  • Innovativ digital nischbank
  • Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet
  • Verksam i två segment med åtta produkter
  • Börsnoterad på Nasdaq Stockholm
    -Börsvärde cirka 12 miljarder
  • Cirka 350 anställda i Norden
norden

Verksamheten

Verksamheten bedrivs inom segmenten Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner genom privatlån, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat mot framför allt små- och medelstora företag, fastighetskrediter, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar.

Collector Bank kontorCollector Bank vann tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor 2015.

Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs samt Collector Finance & Law AB och Collector Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso.