Om Collector

Collector är en nischbank som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största drivkrafter. Med snabbhet, flexibilitet och teknik i fokus anpassar vi tjänster och utvecklar nya lösningar utifrån våra kunders behov.

Verksamheten omfattar privatlån, kreditkort, betallösningar för e-handel och detaljistkedjor, factoring, företagskrediter, fastighetslån, kredithantering och inlåning.

Vår starka företagskultur, präglad av entreprenörskap, engagemang och etik har bidragit till obruten tillväxt i 15 år. Sedan starten 1999 har vi utmanat och utvecklat branschen i Norden. Koncernen omsatte 916 MSEK under 2014. Resultat före skatt uppgick till 244 MSEK. Balansomslutning 6,6 Md. Läs VDs kommentarer här.

Collector, noterad sedan 10 juni 2015 på Nasdaq Stockholm, är en innovativ utmanare och tillväxtraket. På våra kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo och Helsingfors arbetar omkring 300 medarbetare. Utifrån vår samlade erfarenhet utvecklar vi tjänster som gör skillnad. I motsats till traditionella banker, finansbolag och advokatbyråer är vi inte rädda för att pröva nya grepp. Utan tvärtom är det en av våra drivkrafter. Våra kunder är verksamma inom de mest skiftande branscher där några är stora och börsnoterade, medan andra är mindre men med höga ambitioner. Det som förenar dem är önskan att effektivisera sina affärsprocesser. Det är vi bra på att hjälpa dem med.

Koncernen

Collector består av ett moderbolag och två helägda rörelsedrivande dotterbolag. Det juridiska namnet på moderbolaget är Collector AB (publ). De juridiska namnen på dotterbolagen är Collector Finance & Law AB och Collector Bank AB. Collector Finance & Law AB innehar tillstånd från Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet och Collector Bank AB innehar tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet.

Verksamhet

Collector är en kreativ och nytänkande aktör inom finansiella företags- och privattjänster.

Collector företagstjänster hjälper företag att frigöra kapital och därigenom kunna fokusera på fortsatt tillväxt. Med på köpet följer minskad risk och avlastning i det administrativa arbetet.

Collector Commerce tjänster möjliggör effektiva och säkra köp mot faktura och delbetalning. Bland kunderna återfinns både e-handelsföretag och butiker.

Collectors privattjänster erbjuder ut- och inlåning samt kreditkort till privatpersoner.

Behörig tillståndsmyndighet är Finansinspektionen. Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg.

Collector i korthet

Koncernen består av moderbolag och två dotterbolag.

Collector erbjuder privatlån, kreditkort, betallösningar, factoring, företagskrediter, fastighetslån, kredithantering och inlåning.

Verksamheten finns främst i Göteborg (HK), Stockholm, Oslo och Helsingfors, där ca 300 personer är anställda.

VD är Stefan Alexandersson och grundaren Lena Apler är styrelsens ordförande.

Collectors affärsidé är att erbjuda kreativa, kundanpassade och effektiva finansiella tjänster. Vår mission är att utmana och utveckla branschen.