Om Collector

Börsnotering, banklicens och teknikfokus

2015 var ett händelserikt år för Collector. Vi satte nya intäkts- och vinstrekord och bolaget förändrades på många punkter. Inte minst genom banklicens och börsintroduktion - men också genom vårt allt tydligare digitala fokus.

Ta del av årsredovisningen för 2015 
Fastighetskrediter

Karriär på Collector

Starta ditt livs resa

Lena Apler

Investerare

Positiv kursutveckling

Innovativ utmanare

Collector är en innovativ utmanare och tillväxtraket. I motsats till traditionella banker, finansbolag och advokatbyråer är vi inte rädda för att pröva nya grepp. Tvärtom är det en av våra drivkrafter. Collector är sedan 10 juni 2015 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-Cap listan.

Våra kunder är verksamma inom de mest skiftande branscher där några är stora och börsnoterade, medan andra är mindre men med höga ambitioner. Det som förenar dem är önskan att effektivisera sina affärsprocesser. Det är vi bra på att hjälpa dem med.

Verksamheten

Verksamheten bedrivs inom segmenten Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner genom privatlån, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat mot framför allt små- och medelstora företag, fastighetskrediter, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar.