Collector är en innovativ utmanare och tillväxtraket. I motsats till traditionella banker, finansbolag och advokatbyråer är vi inte rädda för att pröva nya grepp. Tvärtom är det en av våra drivkrafter. Collector är sedan 10 juni 2015 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-Cap listan.

Våra kunder är verksamma inom de mest skiftande branscher där några är stora och börsnoterade, medan andra är mindre men med höga ambitioner. Det som förenar dem är önskan att effektivisera sina affärsprocesser. Det är vi bra på att hjälpa dem med.

Collector Bank kontorCollector Bank vann tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor 2015.

Verksamhet

Verksamheten bedrivs inom segmenten Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner genom privatlån, faktura- och delbetalningstjänster till ehandels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat mot framför allt små- och medelstora företag, fastighetskrediter, inkassoverksamhet för kunds räkning (uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar.

Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs samt Collector Finance & Law AB och Collector Norge AS med uppdragsverksamhet och inkasso.

Organisationsschema

Behörig tillståndsmyndighet är Finansinspektionen. Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg.

Collector i korthet

Koncernen består av moderbolag och två dotterbolag.

Collector erbjuder privatlån, kreditkort, betallösningar, factoring, företagskrediter, fastighetslån, kredithantering och inlåning.

Verksamheten finns främst i Göteborg (HK), Stockholm, Oslo och Helsingfors, där ca 300 personer är anställda.

VD är Stefan Alexandersson och grundaren Lena Apler är styrelsens ordförande.

Collectors affärsidé är att erbjuda kreativa, kundanpassade och effektiva finansiella tjänster. Vår mission är att utmana och utveckla branschen.