Om Collector

Collector är ett kreditmarknadsbolag på väg att bli bank. Vi erbjuder bättre affärer genom individuella lösningar på nutida finansutmaningar: Modern factoring, flexibla betalsystem, mänsklig kredithantering, enkla privatlån, smarta kreditkort och lönsamt sparande.

Med entreprenörskap, engagemang och etik anpassar vi hela tiden våra tjänster och produkter och utvecklar nya. Collectors snabbföränderliga miljö, där nya idéer och annorlunda tankar är den gemensamma drivkraften, har gett tillväxt sedan 1999. Koncernen omsatte 916 MSEK under 2014. Resultat före skatt uppgick till 244 MSEK. Balansomslutning 6,6 Md.

Collector är en tillväxtraket, en innovativ utmanare som dessutom ska bli bank. På våra kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo och Helsingfors arbetar 290 medarbetare. Utifrån vår samlade erfarenhet utvecklar vi tjänster som gör skillnad. I motsats till traditionella banker, finansbolag och advokatbyråer är vi inte rädda för att pröva nya grepp. Utan tvärtom är det en av våra drivkrafter. Våra kunder är verksamma inom de mest skiftande branscher där några är stora och börsnoterade, medan andra är mindre men med höga ambitioner. Det som förenar dem är önskan att effektivisera sina affärsprocesser. Och det är vi bra på att hjälpa dem med!

Koncernen

Collector består av ett moderbolag och två helägda rörelsedrivande dotterbolag. Det juridiska namnet på moderbolaget är Collector AB (publ). De juridiska namnen på dotterbolagen är Collector Finance & Law AB och Collector Credit AB. Collector Finance & Law AB innehar tillstånd från Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet och Collector Credit AB innehar tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) att driva finansieringsverksamhet.

Verksamhet

Collector är en kreativ och nytänkande aktör inom finansiella företags- och privattjänster.

  • Collector företagstjänster hjälper företag att frigöra kapital och därigenom kunna fokusera på fortsatt tillväxt. Med på köpet följer minskad risk och avlastning i det administrativa arbetet.
  • Collector Commerce tjänster möjliggör effektiva och säkra köp mot faktura och delbetalning. Bland kunderna återfinns både e-handelsföretag och butiker.
  • Collectors privattjänster erbjuder ut- och inlåning samt kreditkort till privatpersoner.

Ägande Collector

Koncernen ägs av Fastighets AB Balder till 44 procent, StrategiQ Capital AB 20 procent, Ernström Kapitalpartner AB 15 procent, grundare, ledning och övrig personal 7 procent samt övriga investerare 14 procent.