Insättningsgarantin ger dig ett tryggt sparande

Insättnings-garantin ger dig ett tryggt sparande

Vare sig du väljer ett sparkonto med fast eller rörlig ränta hos Collector omfattas det av den statliga insättningsgarantin.

Collector är ett varumärke inom Norion Bank AB.

Den statliga insättningsgarantin innebär att du är garanterad full ersättning på dina sparade pengar, upp till totalt 1 050 000 kronor per kund och institut, om Norion Bank AB skulle gå i konkurs, eller om Finansinspektionen av annan anledning beslutar att insättningsgarantin ska träda i kraft. Om ni är flera personer som delar ett sparkonto, räknas det som 1 050 000 kronor per person. Om du har pengar insatta på flera olika sparkonton hos Collector, så räknas insättningsgarantin totalt för dina samtliga engagemang. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Riksgälden har vid s.k. förhandsprövning 2011-11-30 beslutat att Norion Bank ABs sparkonton: Collector Sparkonto, Collector 3-mån sparkonto, Collector 6-mån sparkonto, Collector 1-årigt sparkonto, Collector 2-årigt sparkonto samt Collector Sparkonto Extra omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att insättningar på respektive kontoslag omfattas av insättningsgaranti.

Läs mer om insättningsgarantin hos Riksgälden

Läs mer om Norion Bank

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg