Vad är en centralbank?

En centralbank är en viktig institution i ett lands ekonomi. Den har ansvar för att utfärda och reglera landets valuta, övervaka landets penningpolitik och främja finansiell stabilitet. Centralbanken fungerar som landets huvudbank och spelar en central roll i att styra ekonomins utveckling.

Hur fungerar en centralbank?

Centralbanken använder olika verktyg och strategier för att påverka ekonomin. Genom att ändra styrräntan, utfärda eller sälja statsobligationer och reglera bankernas reservkrav kan centralbanken försöka kontrollera inflationen, främja sysselsättningen och stabilisera ekonomin.

Exempel på centralbanker

Sveriges Riksbank: Den svenska centralbanken ansvarar för att utfärda den svenska kronan och för att genomföra landets penningpolitik.

Europeiska centralbanken (ECB): ECB är centralbanken för euroområdet och ansvarar för att reglera penningpolitiken inom EU.

Hur påverkar centralbanker räntan?

Centralbanker, som exempelvis Sveriges Riksbank, reglerar styrräntan som styr kostnaden för bankerna att låna pengar. Detta i sin tur påverkar de räntesatser som tillämpas när du lånar pengar eller placerar ditt sparande.

När styrräntan höjs, ökar kostnaden för att låna pengar. Detta beslut tas ofta av centralbanken för att svalka ekonomin och hålla inflationen under kontroll. Om du har ett lån kan en höjd styrränta leda till att din månatliga kostnad ökar. Å andra sidan innebär en högre styrränta positiva följder för sparare, då räntan på deras sparkonton ökar. Detta kan vara fördelaktigt för dem som sparar pengar, då de nu får en högre avkastning på sitt sparande.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg