Vad innebär Räntesats?

Räntesats är en procentuell avgift som en låntagare betalar till en långivare för att låna pengar. Räntesatsen beräknas på det utestående lånebeloppet och kan vara fast eller rörlig beroende på lånevillkoren.

Hur bestäms räntesatsen?

Räntesatsen bestäms av flera faktorer:

  • Kreditpolitiska beslut
  • Ändrade upplåningskostnader för långivaren
  • Andra kostnadsförändringar som inte kunde förutses vid lånets beviljande

Räntesatsen anges vanligtvis i låneavtalet och kan ändras av långivaren under vissa förutsättningar.

Olika typer av räntesatser

Fast ränta

En fast ränta förblir oförändrad under hela låneperioden. Detta innebär att dina månatliga betalningar förblir samma, vilket ger en förutsägbar kostnad.

Rörlig ränta

En rörlig ränta kan ändras under lånets löptid baserat på marknadsförhållanden och långivarens kostnader. Detta innebär att dina månatliga betalningar kan variera.

Räntesats och effektiv ränta

Effektiv ränta inkluderar inte bara den årliga räntesatsen utan också andra kostnader som uppläggningsavgifter och aviavgifter. Detta ger en mer komplett bild av lånets totala kostnad.

Exempel på räntesats

Anta att du tar ett lån på 100 000 kr med en årlig ränta på 5%. Årligen betalar du då 5 000 kr i ränta. Om räntan är rörlig kan detta belopp ändras beroende på marknadsförhållandena.

Räntesats hos Collector

Hos oss på Collector tillämpas individuell räntesättning, vilket innebär att räntan bestäms utifrån din ekonomiska situation och kreditvärdighet. Vi genomför en kreditprövning för att säkerställa att du har möjlighet att återbetala lånet

Läs mer om våra privatlån

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg