Vad är avkastning?

Avkastning är den totala vinsten eller förlusten på en investering, vanligtvis uttryckt som en procentandel av det ursprungliga investeringsbeloppet. Det är ett mått på hur lönsam en investering har varit över en viss tidsperiod och är en central faktor för att bedöma investeringars framgång eller misslyckande.

Observera att denna text endast är avsedd som generell information och inte ska betraktas som finansiell rådgivning. För personlig ekonomisk rådgivning rekommenderar vi att du kontaktar en kvalificerad finansiell rådgivare.

Varför är avkastning viktigt?

Avkastning är viktig eftersom den ger dig en uppfattning om hur väl din investering har presterat jämfört med förväntningarna eller andra investeringsalternativ. Genom att utvärdera avkastningen kan du fatta informerade beslut om hur du ska allokera dina investeringsresurser och maximera din portföljs potentiella vinst.

Faktorer som påverkar avkastning

Det finns flera faktorer som kan påverka avkastningen på en investering:

  • Räntesatser: Förändringar i räntesatserna kan påverka avkastningen på ränteinvesteringar såsom obligationer och sparkonton.
  • Marknadsvolatilitet: Högre volatilitet på marknaden kan öka risken för förlust och minska avkastningen på investeringar.
  • Tidsram: Avkastningen kan variera beroende på den tidsperiod över vilken investeringen hålls.

Avkastning i förhållande till risk

När man sparar pengar är det viktigt att förstå att högre avkastning oftast innebär högre risk. Avkastningen och risken är två sammanlänkade aspekter av investeringar. Högre risk innebär en större möjlighet för både större vinster och större förluster. Låg risk, å andra sidan, innebär generellt lägre men mer stabila avkastningar. Det är därför viktigt att balansera sin portfölj beroende på sin risktolerans och sparhorisont. Genom att överväga risk och avkastning kan man fatta mer informerade investeringsbeslut och nå sina finansiella mål.

Exempel på avkastning

Investerat belopp Värde efter ett år Avkastning
10 000 11 000 10 %

Anta att du investerar 10 000 kr i aktier och efter ett år är värdet på dina aktier 11 000 kr. Din avkastning på investeringen skulle då vara 10%.

11 000-10 000 = 1000 (avkastning i kronor)

1000/10 000 = 0,1

0,1*100 = 10% (avkastning i procent)

Vikten av att övervaka avkastning

Det är viktigt att regelbundet övervaka avkastningen på ditt sparande och dina investeringar för att säkerställa att de möter dina sparmål. Genom att hålla koll på avkastningen kan du identifiera underpresterande investeringar och fatta nödvändiga åtgärder för att optimera din portfölj.

Välj ett sparkonto som passar dig

Det är aldrig för sent att börja spara pengar – till stort, som litet. Det kan vara allt från att starta ett sparande till dina barn, till en renovering eller till en drömresa. Hos oss kan du välja bland flera sparkonton för att hitta det som passar just dig. Du ansöker smidigt med hjälp av Mobilt BankID på bara några minuter. Alla våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Välj ett sparkonto som passar dig

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg