Vad är sparhorisont?

Sparhorisont är den tidsperiod du planerar att spara pengar innan du använder dem för ett specifikt mål. Sparhorisonten påverkar hur du bör placera dina pengar och vilken typ av sparande eller investeringar som är lämpligast.

Observera att denna text endast är avsedd som generell information och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. För personlig ekonomisk rådgivning rekommenderar vi att du kontaktar en kvalificerad finansiell rådgivare.

Varför är sparhorisonten viktig?

Din sparhorisont hjälper dig att välja rätt sparstrategi och risknivå. Här är några exempel på hur olika sparhorisonter kan påverka dina beslut:

  • Kort sikt (0-3 år): Om du planerar att använda pengarna inom några år, bör du välja säkra och likvida placeringar, såsom sparkonton eller kortfristiga obligationer. Risken bör hållas låg eftersom du inte har mycket tid att återhämta eventuella förluster.
  • Medellång sikt (3-10 år): För mål som ligger några år fram i tiden kan en kombination av säkrare investeringar och något mer riskfyllda alternativ, som blandfonder, vara lämplig. Du har mer tid att återhämta dig från marknadens svängningar, men bör ändå vara försiktig.
  • Lång sikt (10+ år): För långsiktiga mål som pension eller barnens utbildning kan du överväga mer riskfyllda investeringar, såsom aktier eller aktiefonder. Med en längre sparhorisont har du tid att rida ut marknadens upp- och nedgångar och potentiellt få högre avkastning.

Hur bestämmer jag min sparhorisont?

För att bestämma din sparhorisont bör du tänka på när du behöver pengarna och vad du sparar till. Här är några frågor att överväga:

  • Vad är mitt sparmål? Är det en resa, en bil, pension eller något annat?
  • När behöver jag pengarna? Inom ett år, fem år, tio år eller längre?
  • Hur mycket risk är jag villig att ta? Är jag bekväm med marknadssvängningar eller föredrar jag stabilitet?

Exempel på olika sparhorisonter

Låt oss säga att du sparar till en handpenning på en bostad som du planerar att köpa om fem år. Din sparhorisont är medellång, och du kanske väljer en kombination av sparkonton och fonder med måttlig risk. Om du däremot sparar till din pension som ligger 25 år fram i tiden, kan du välja en portfölj med en högre andel aktier för att maximera tillväxtpotentialen.

Hur påverkar sparhorisonten mina val?

Sparhorisonten påverkar vilken typ av sparkonto eller investering du bör välja:

  • Kort sikt: Välj ett sparkonto med ränta eller en kortfristig obligation.
  • Medellång sikt: Överväg blandfonder eller balanserade fonder.
  • Lång sikt: Tänk på aktier eller aktiefonder för högre avkastning över tid.

Kom ihåg att handel med värdepapper som aktier och fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Välj ett sparkonto som passar din sparhorisont

Det är aldrig för sent att börja spara pengar – till stort, som litet. Det kan vara allt från att starta ett sparande till dina barn, till en renovering eller till en drömresa. Hos oss kan du välja bland flera sparkonton för att hitta det som passar just dig. Du ansöker smidigt med hjälp av Mobilt BankID på bara några minuter. Alla våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg