Vad är risk?

Risk är sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa och påverka ett önskat resultat. Inom ekonomi och investeringar handlar det ofta om risken för att förlora pengar eller att inte uppnå förväntad avkastning.

Observera att denna text endast är avsedd som generell information och inte ska betraktas som finansiell rådgivning. För personlig ekonomisk rådgivning rekommenderar vi att du kontaktar en kvalificerad finansiell rådgivare.

Typer av risker

  • Marknadsrisk: Risken för att marknadsvärdet på en investering sjunker på grund av marknadsförändringar.
  • Kreditrisk: Risken för att en låntagare inte kan betala tillbaka lånet.
  • Likviditetsrisk: Risken för att inte kunna sälja en tillgång snabbt utan att påverka priset negativt.
  • Räntorisk: Risken för att förändringar i räntor påverkar värdet på investeringar.

Hantering av risker

Att hantera risk innebär att identifiera, mäta och vidta åtgärder för att minska eller eliminera riskerna. Detta kan göras genom diversifiering, försäkringar eller att skapa en strategi för att undvika överdriven exponering mot enskilda risker.

Risk och investeringar

Inom investeringar är det viktigt att förstå risken för att kunna fatta välgrundade beslut. En högre risk kan innebära högre potentiell avkastning, men också större möjlighet för förlust. Det är viktigt att balansera risk och avkastning utifrån ens egna mål och risktolerans.

Exempel: Investeringar med högre risk

Exempel på investeringar med högre risk inkluderar aktier i nystartade företag, högriskobligationer och kryptovalutor. Dessa investeringar har potential för hög avkastning men också stor risk för betydande förluster på grund av marknadsvolatilitet, brist på etablerad historik eller regleringar.

Exempel: Investeringar med lägre risk

Exempel på investeringar med låg risk inkluderar statsobligationer, sparkonton och insättningscertifikat. Dessa investeringar erbjuder stabilitet och säkerhet med förutsägbar avkastning, vilket gör dem lämpliga för investerare som prioriterar kapitalbevarande över hög avkastning.

Spara pengar hos Collector med låg risk

Våra sparkonton här på Collector är ett exempel på en investering med låg risk. Dessa konton erbjuder en säker plats för dina pengar, utan risk för att förlora kapitalet. Dina pengar är skyddade av den statliga insättningsgarantin, vilket innebär att dina insättningar är säkra upp till 1 050 000 kronor per institut. Detta gör sparkonton till ett attraktivt alternativ för de som vill ha trygghet och stabilitet i sitt sparande.

 

Upptäck våra sparkonton

Välj ett sparkonto som passar dig

Det är aldrig för sent att börja spara pengar – till stort, som litet. Det kan vara allt från att starta ett sparande till dina barn, till en renovering eller till en drömresa. Hos oss kan du välja bland flera sparkonton för att hitta det som passar just dig. Du ansöker smidigt med hjälp av Mobilt BankID på bara några minuter. Alla våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Välj ett sparkonto som passar dig

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg