Vad är Amorteringskrav? 

Amorteringskrav är en åtgärd som införs av finansiella myndigheter eller regeringar för att säkerställa ansvarsfull utlåning och minska risken för överbelåning på bostadsmarknaden. Det innebär att låntagare måste betala av en del av lånet, kallad amortering, under en viss tid för att minska den ursprungliga låneskulden.

Hur fungerar amorteringskravet? 

Amorteringskravet kan variera beroende på lagstiftning och ekonomisk politik i olika länder, men det vanligaste är att låntagare måste amortera en viss procent av lånebeloppet varje år. Amorteringskravet kan även differentieras beroende på lånets storlek i förhållande till bostadens värde. 

Varför införs det?

  • Riskhantering - Genom att kräva amortering minskar man risken för att låntagare hamnar i skuldproblem om räntorna stiger eller om bostadspriserna sjunker. 
  • Stabilitet på bostadsmarknaden - Amorteringskravet bidrar till att skapa en mer stabil bostadsmarknad genom att förhindra överhettning och överbelåning. 

Vem påverkas av ett amorteringskrav?

Amorteringskravet påverkar främst de som tar lån för att köpa en bostad, bland annat:

  • Privatpersoner - Personer som köper sitt första hem eller byter till en större bostad. 
  • Investeringsegendom - Låntagare som köper fastigheter för uthyrning eller investeringar påverkas också av amorteringskravet. 

Exempel på Amorteringskrav 

Låt oss säga att ett land inför ett amorteringskrav på 2% per år för alla nya bolån. Om någon tar ett lån på 1 miljon kronor för att köpa en bostad, måste de betala av minst 20 000 kronor per år i amorteringar. 

 

Amorteringskrav för bolån

Om ditt bostadslån överstiger 50 procent av din bostads nuvarande marknadsvärde är du skyldig att göra amorteringar. För lån med en belåningsgrad på mer än 70 procent krävs en årlig amortering på 2 procent av det utestående lånebeloppet. Om belåningsgraden ligger mellan 50 procent och upp till 70 procent, är den årliga amorteringssatsen 1 procent av lånebeloppet.

 

Effekter och konsekvenser

  • Lägre månatliga kostnader - Amorteringskravet kan leda till högre initiala månatliga betalningar för låntagare eftersom de måste inkludera både ränta och amortering
  • Minskad risk - För långivare innebär amorteringskravet lägre risker genom att låntagarna gradvis minskar sin skuldsättning över tid.
  • Långsiktig stabilitet - På sikt kan amorteringskravet bidra till att skapa en mer stabil och hållbar bostadsmarknad genom att undvika överdriven skuldsättning. 

Amorteringskrav är en åtgärd som syftar till att skapa en mer balanserad och hållbar bostadsmarknad genom att främja ansvarsfull utlåning och låntagande. Det är en del av den övergripande regleringen av finansmarknaden för att minimera risker och främja ekonomisk stabilitet.

Räkna på ditt privatlån

Hos oss kan du låna mellan 20 000 kr och 500 000 kr till bra ränta och villkor, utan säkerhet! Du får dessutom upp till 0,5% lägre ränta och 0 kr i uppläggningsavgift när du ansöker direkt hos oss. Ansökan sker med hjälp av Mobilt BankID.

 

  • Upp till 0,5 % lägre ränta när du ansöker direkt hos oss 
  • Låna upp till 500 000 kr
  • Fritt låneskydd i tre månader 
SEK/mån i år
Påbörja din ansökan*

*Vi tar inte en UC innan du skickat in din ansökan

Prissättning sker efter en individuell kreditprövning och är för nuvarande 5,9 – 17,9%. Uppläggningsavgift är 0 kr. Aviavgift 0 kr vid e-faktura eller autogiro. Exempel: Vid ett kreditbelopp om 105 000 kr med årlig rörlig kreditränta om 9,39% och 12 års löptid (144 återbetalningstillfällen) uppgår den effektiva räntan till 9,80%. Det totala beloppet att betala, vid oförändrad ränta blir 175 407 kr och din månadskostnad blir 1 218 kr. Årsränta per 2023-10-31.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg