Hero image

Nyhet! Sparkonto Extra

En exklusiv sparprodukt med högre ränta

Det ska vara enkelt och tryggt att spara. Hos oss får du en attraktiv ränta där dina pengar skyddas av statlig insättningsgaranti – helt utan avgifter.

Attraktiv ränta

Vi vet att det är viktigt att du får en bra avkastning på dina pengar när du sparar, och därför erbjuder vi en ränta som är bland de mest konkurrenskraftiga på marknaden idag.

Du kan vara säker på att du får en ränta som hjälper dig att nå dina sparande mål snabbare och enklare.

För att ta del av vårt unika erbjudande på denna produkt behöver du spara minst 250 000 kr.

Produktinformation


Inga avgifter

Vi förstår vikten av att få ut mesta möjliga av dina pengar när du sparar, därför är det viktigt för oss att erbjuda en transparent och rättvis sparprodukt utan extra kostnader. Sparar du hos oss behöver du inte oroa dig för några dolda avgifter som kan äta upp dina besparingar eller påverka din totala avkastning.

Dina pengar skyddas av insättningsgaranti

Alla våra sparkonton skyddas av den statliga insättningsgarantin. Skyddet gäller upp till 1 050 000 kronor per person.

Läs mer

Öppna Sparkonto Extra

Att komma i gång och börja spara hos oss är enkelt. Med hjälp av BankID kan du öppna ett sparkonto på några minuter. Vi ser fram emot att hjälpa dig att nå dina sparmål med vårt nya Sparkonto Extra. Öppna ditt konto idag och låt oss ta hand om resten.

Öppna konto

Produktinformation

Enligt lag har du rätt att ångra dig inom 14 dagar från det att du ansökt om konto och mottagit information om hur du nyttjar ångerrätten. Inget skäl behöver uppges. Ångerrätten gäller enbart för det inledande avtalet och inte enskilda transaktioner eller motsvarande som utförts under avtalstiden för kontot.

Om du ångrar dig så avslutas kontot. Behållningen och eventuellt upplupen ränta utbetalas så snart som möjligt till ditt angivna konto, dock senast 30 dagar efter att vi tagit emot ditt meddelande om att du utövar din ångerrätt.

Om du ångrar öppnandet av kontot, meddela Collector Bank detta via telefon 010-161 00 16, fax 010 161 00 01, e-post spara@collectorbank.se, eller brev till Collector Bank AB, Box 11914, 404 39 Göteborg. Ange namn, adress och telefonnummer eller e-postadress. Du kan också använda nedan blankett för att utnyttja din ångerrätt. Du rekommenderas att alltid spara underlag som visar att du har ångrat dig.

Ångerrättsblankett

Klagomål mot finansinstitut regleras bla i Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23. Där sägs bla att med klagomål avses att en kund till ett institut i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt.

Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom ej heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Definitionen av Klagomål har betydelse eftersom det finns ett helt regelverk för hur instituten skall agera i Klagomålsärenden.

Collector Bank AB, org nr 556597-0513, står under Finansinspektionens tillsyn. Svensk marknadsföringslag och avtalsrätt tillämpas. Kommunikation kommer att finnas tillgänglig på svenska. 

Gå till klagomål

Riksgälden har vid s.k. förhandsprövning 2011-11-30 beslutat att Collector Banks rörliga sparkonto, 3-månaderskonto, 6-månaderskonto, 1-årskonto samt 2-årskonto omfattas av insättningsgarantin. Det innebär att insättningar på respektive kontoslag omfattas av insättningsgaranti. Maximal ersättning är 1 050 000 kronor per kund och institut. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för medel som hänför sig till vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv, försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. Läs mer om insättningsgaranti här.

Följande svenska eller motsvarande utländska insättare kan inte få ersättning från Insättningsgarantin: banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in. Om insättningsgarantin skulle träda in kontaktar Riksgälden dig. Du behöver inte själv ansöka om ersättning. Läs mer om insättningsgarantin hos Riksgälden.