Produkt-information

Här har vi samlat den grundläggande informationen om våra sparkonton – för att du enkelt ska kunna ta del av den information du behöver och vill ha. Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig så snabbt som möjligt.

Produktvillkor

Ta del av våra produktvillkor och allmänna villkor för våra sparkonton

Produktvillkor rörligt sparkonto

Produktvillkor fasträntekonto

Produktvillkor sparkonto extra

Allmänna villkor

Svensk marknadsföringslag och avtalsrätt tillämpas. Kommunikation kommer att finnas tillgänglig på svenska.

Inlåningsinstitut

Inlåningsinstitut är Norion Bank AB, Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg. Telefonnummer 010 - 161 00 00. Norion Bank AB, org nr 556597-0513, står under Finansinspektionens tillsyn. Norion Bank AB är registrerad innehavare av, och bedriver verksamhet under, varumärket Collector.

Insättningsgaranti

Riksgälden har vid s.k. förhandsprövning 2011-11-30 beslutat att Norion Bank ABs sparkonton: Collector Sparkonto, Collector 3-mån sparkonto, Collector 6-mån sparkonto, Collector 1-årigt sparkonto, Collector 2-årigt sparkonto samt Collector Sparkonto Extra omfattas av insättningsgarantin. Det innebär att insättningar på respektive kontoslag omfattas av insättningsgaranti. Maximal ersättning är 1 050 000 kronor per kund och institut. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för medel som hänför sig till vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv, försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor.

Läs mer om insättningsgaranti här

Följande svenska eller motsvarande utländska insättare kan inte få ersättning från Insättningsgarantin: banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in. Om insättningsgarantin skulle träda in kontaktar Riksgälden dig. Du behöver inte själv ansöka om ersättning.

Läs mer om insättningsgarantin hos Riksgälden


Ångerrätt

Du har rätt att ångra öppnandet av sparkonto hos oss inom 14 dagar från dess att du ansökt om sparkonto (ångerfristen). Ångerrätten gäller enbart för det inledande avtalet och inte enskilda transaktioner eller motsvarande som utförts under avtalstiden för kontot. Inget skäl behöver uppges. Ångrar du dig kan du kontakta oss på något av följande sätt:

 

  • Telefon: 010-161 00 10
  • E-post: spara@collector.se
  • Post: Collector, Box 119 14, 404 39 Göteborg 

Ange namn, adress och telefonnummer eller e-postadress. Du rekommenderas att alltid spara underlag som visar att du har ångrat dig.

Om du ångrar dig så avslutas kontot. Behållningen och eventuellt upplupen ränta utbetalas så snart som möjligt till ditt angivna konto, dock senast 30 dagar efter att vi tagit emot ditt meddelande om att du utövar din ångerrätt.

 

Öppna sparkonto Öppna sparkonto för företag

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg