Hero image

LÅNESKYDD

Skydda dig och ditt lån mot oväntade händelser!

När du tecknar ett lån hos oss ingår en försäkring de tre första månaderna, ett så kallat Låneskydd. Försäkringen skyddar dig och täcker upp för din månadskostnad om du skulle bli sjuk eller arbetslös och därmed själv inte kan betala för ditt lån. Den skyddar också dina anhöriga om du skulle avlida.

För att underlätta för dig så har vi valt att sammanställa de vanligaste frågorna just nu.

Vi täcker inte permittering. Skulle du bli arbetslös gäller försäkringen enligt gällande försäkringsvillkor.

Se gällande försäkringsvillkor för vad som gäller i de fall du blir ofrivilligt arbetslös. Samma villkor gäller som för ”vanlig” arbetslöshet, dvs inget särskilt undantag för Covid-19.

Gå in på din A-kassas hemsida för mer information om vad som gäller om du blir arbetslös.

Nej, försäkringen ersätter inte om du hamnar i karantän. Är du sjukskriven i mer än 30 dagar och får ersättning från Försäkringskassan kan försäkringen lämna ersättning. Vi lämnar inte ersättning om du inte är sjuk.

Du kan inte få ersättning för denna händelse om du tecknar försäkring idag.

Du kan inte få ersättning för denna händelse om du tecknar försäkring idag.

Vem kan teckna försäkringen?

Du som ansöker om ett privatlån får Låneskyddet automatiskt och har kvar det till och med att du själv väljer att säga upp försäkringen.

När du behåller försäkringen intygar du att du uppfyller kraven för att kunna anslutas till försäkringen. Du kan när som helst tacka nej till ditt Låneskydd under lånetiden. Försäkringen avslutas automatiskt när du har återbetalt hela summan av ditt lån.

Försäkringen gäller inte om du:

  • Har fyllt 64 år
  • Är beviljad sjukersättning eller aktivitetsersättning
  • Inte är folkbokförd i Sverige
  • Ansöker om lån tillsammans med en medsökande

Om du blir sjuk eller arbetslös

Om du skulle bli sjuk- eller arbetslös anmäler du det enklast via BNP Paribas Cardif Skadeportal , så hjälper de dig vidare. Tänk på att försäkringen kan ha en så kallad karenstid, en period från det att du anmäler skada till dess att försäkringen faller ut. Om du vill komplettera din skadeanmälan gör du det här.

För att BNP Paribas Cardif ska kunna handlägga ditt ärende krävs det att du har alla beslut klara från A-kassan respektive Försäkringskassan. Ersättningen från försäkringen utbetalas till dig som är försäkrad.

Låneskyddet gäller vid sjukdom och inkluderar även sjukdom som har samband med Covid-19. Låneskyddet kan hjälpa dig om du blir arbetslös, får ersättning från A-kassan och i samband med det också är inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Permittering innebär att man fortfarande har kvar sitt arbete och sin inkomst och i detta fall kan Låneskyddet inte nyttjas.

Vill du återaktivera försäkringen?

Om du har valt att avsäga dig låneskyddet och har ångrat dig så går det att addera försäkringen igen. Maila till lana@collectorbank.se eller ring oss på 010-161 00 10 så hjälper vi dig att aktivera din försäkring igen.

Vad kostar Låneskyddet?

Låneskyddet gäller dig som står som ensam låntagare på ditt lån. Du ansluts automatiskt till försäkringen och vid den fjärde månaden kommer kostnaden för låneskyddet att läggas till på din faktura.

  • Om du har lånat 100 000 kronor med en löptid på 10 år blir kostnaden för låneskyddet 159 kronor per månad.

  • Om du har lånat 100 000 kronor med en löptid på 10 år och en ränta på 8,2% och ditt lån betalas med autogiro eller e-faktura (och därmed har 0 kr i aviavgift) har du en månadskostnad på 2 037 kronor. Då blir kostnaden för Låneskyddet 159 kronor per månad. (7,8% av din månadskostnad). Den totala månadskostnaden blir då 2 196 kronor.

Till dig som behöver anmäla skada i samband med Covid-19

För mer information och detaljer om hur din försäkring gäller ber vi dig läsa igenom de fullständiga försäkringsvillkoren. Skadeanmälan kan du som vanligt göra via BNP:s skadeportal alternativt genom att ringa till vår kundservice på 020-52 52 56 så skickar de hem en skadeanmälan. 

Information till dig som är arbetslös eller sjuk:

För att få ersättning krävs att du efter din arbetslöshet blir tillsvidareanställd under minst 180 dagar i följd. Efter det börjar din kvalificeringstid, det vill säga den tid du måste ha haft försäkringen innan den börjar gälla. Kvalificeringstiden för arbetslöshet är 120 dagar. Därefter tillkommer karenstid på 30 dagar, då du inte får någon ersättning. Det kan därför ta mer än 330 dagar innan du har rätt till ersättning om du skulle bli arbetslös igen. Din försäkring gäller för dödsfall även om du är arbetslös.

För att få ersättning krävs att du varit fullt arbetsför 30 dagar i följd. Efter det börjar din kvalificeringstid, det vill säga den tid du måste ha haft försäkringen innan den börjar gälla. Kvalificeringstiden för helt nedsatt arbetsförmåga och sjukhusvistelse är 30 dagar. Därefter tillkommer karenstid på 30 respektive 7 dagar, då du inte får någon ersättning. Det kan därför ta mer än 90 dagar innan du har rätt till ersättning om du skulle bli sjuk igen. Din försäkring gäller för dödsfall även om du får sjukpenning

Då ska du tacka nej till låneskyddet. Om du beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning gäller inte försäkringen för dig. Du behöver därför kontakta oss på e-post: lana@collectorbank.se eller telefon: 010-161 00 10 för att tacka nej till försäkringen.

Du som nyss tecknat eller funderar på att teckna försäkring i samband med ett nytt lån eller kredit - att tänka på:

Kvalificeringstid: I din försäkring finns något som heter kvalificeringstid. Kvalificeringstid är den tid från försäkringens startdatum räknat, som du måste ha haft försäkringen innan den gäller fullt ut. En händelse som inträffar under kvalificeringstiden omfattas inte av försäkringen. Kvalificeringstiden för Låneskyddet är 6 månader.

Karenstid: I försäkringen finns även något som kallas karenstid. Det är den tid från din första skadedag (sjukskriven eller arbetslös) som behöver passera innan ersättning börjar betalas till dig. Normalt är denna tid 30 dagar. Läs fullständiga försäkringsvillkor för mer information och detaljer om hur din försäkring gäller.

Ja, oavsett bransch du jobbar i kan du teckna försäkring på ditt lån eller kredit. Observera att du endast kan teckna försäkring på lån eller kredit som inte är äldre än 30 dagar.

Har du försäkring sedan tidigare gäller villkoren precis som tidigare. Observera att det alltid finns begränsningar i villkoren och att vissa försäkringar innehåller undantag som omfattar Covid-19 (sjukdom som omfattas av smittskyddslagen).

Ja, försäkringen täcker dödsfall på grund av Covid-19.

Har du fler frågor?

Du hittar mer information hos BNP Paribas Cardif  Hittar du inte svaren där ber vi dig kontakta vår kundservice. Tänk på att det just nu är ganska många som hör av sig och att det därför kan ta lite längre tid än vanligt.

Andra frågor i samband med sjukdom eller arbetslöshet i rådande situation

För övriga frågor gällande arbetslöshet och sjukdom, som inte berör försäkringens omfattning eller anspråk om ersättning från försäkringen, ber vi er kontakta Försäkringskassan eller A-kassan.

Ring oss på 010-161 00 10

Du kan också kontakta oss direkt via chatt eller e-post, eller hitta svar på vanliga frågor i vårt forum.