Låneskydd - försäkra ditt lån

I ditt nya lån ingår en försäkring som du automatiskt ansluts till, ett så kallat låneskydd. Låneskyddet ger dig ett skydd om du skulle bli sjuk eller arbetslös, men också som skydd till dina anhöriga om du skulle avlida. Läs igenom informationen för att vara säker på att låneskyddet gäller för dig.

Kostnadsfri försäkring i tre månader

När lånet betalats ut får du ett gratis försäkringsskydd i tre månader. Under de månaderna kan du ta ställning till ditt behov av försäkring. Premien för låneskyddet kostar 7,8 % av månadskostnaden efter de tre fria månaderna.

Anslutning utan ansökan

Du ansluts automatiskt till försäkringen och börjar betala från och med den fjärde månaden efter att ditt lån betalats ut. Du betalar låneskyddet tillsammans med lånet.

Försäkringen är frivillig – du kan tacka nej

Om du inte vill ha låneskyddet efter de tre första månaderna ska du tacka nej. Kontakta oss på e-post: lana@collectorbank.se eller telefon: 010-161 00 10 för att tacka nej till försäkringen. Låneskyddet kommer då att avslutas.

Du SKA tacka nej till låneskyddet om du:

  • fyllt 64 år
  • är beviljad sjukersättning eller aktivitetsersättning
  • inte är folkbokförd i Sverige

Du kan när som helst säga upp ditt låneskydd.

Genom att inte tacka nej till försäkringen intygar du att du uppfyller kraven för att kunna anslutas till försäkringen och du lämnar även samtycke till BNP Paribas Cardif att behandla din hälsouppgift (dvs uppgiften att du inte erhåller sjukersättning eller aktivitetsersättning). 

Låneskydd gäller ej för lån med medsökande. 

Information till dig som är arbetslös eller sjuk

Om du är arbetslös när du blir ansluten till försäkringen:

För att få ersättning krävs att du efter din arbetslöshet blir tillsvidareanställd under minst 180 dagar i följd. Efter det börjar din kvalificeringstid, det vill säga den tid du måste ha haft försäkringen innan den börjar gälla. Kvalificeringstiden för arbetslöshet är 120 dagar. Därefter tillkommer karenstid på 30 dagar, då du inte får någon ersättning. Det kan därför ta mer än 330 dagar innan du har rätt till ersättning om du skulle bli arbetslös igen. Din försäkring gäller för dödsfall även om du är arbetslös.

Om du får sjukpenning när du blir ansluten till försäkringen:

För att få ersättning krävs att du varit fullt arbetsför 30 dagar i följd. Efter det börjar din kvalificeringstid, det vill säga den tid du måste ha haft försäkringen innan den börjar gälla. Kvalificeringstiden för helt nedsatt arbetsförmåga och sjukhusvistelse är 30 dagar. Därefter tillkommer karenstid på 30 respektive 7 dagar, då du inte får någon ersättning. Det kan därför ta mer än 90 dagar innan du har rätt till ersättning om du skulle bli sjuk igen. Din försäkring gäller för dödsfall även om du får sjukpenning.

Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning när du blir ansluten till försäkringen:

Då ska du tacka nej till låneskyddet. Om du beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning gäller inte försäkringen för dig. Du behöver därför kontakta oss på e-post: lana@collectorbank.se eller telefon: 010-161 00 10 för att tacka nej till försäkringen.

Ring oss på 010-161 00 10

Du kan också kontakta oss direkt via chatt eller e-post, eller hitta svar på vanliga frågor i vårt forum.