Vad händer med lånet när livet förändras?

Sjukdom, arbetslöshet och dödsfall är händelser som kan påverka din eller dina anhörigas ekonomi. Med en låneskyddsförsäkring blir det lättare att tackla tuffa perioder i livet.

9 juni 2023 Privatlån

Om du blir sjuk eller arbetslös kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop. Med Collectors låneskyddsförsäkring har du rätt till ersättning vid sjukdom eller arbetslöshet. Den skyddar även dina anhöriga om du skulle avlida.   

När du tecknar ett lån hos Collector ansluts du automatiskt till en låneskyddsförsäkring. Försäkringen är gratis de tre första månaderna och ersätter din månadskostnad om du skulle hamna i en situation då du inte kan betala för ditt lån om du skulle bli ofrivilligt abstslös eller sjuk. Efter det första kvartalet fortsätter försäkringen att löpa, om du inte själv väljer att avsluta den.

Vad gäller vid sjukdom och arbetslöshet? 

För att få ersättning vid sjukdom måste du uppfylla ett arbetskrav som innebär att du ska ha varit fullt arbetsför och tillsvidareanställd under minst 30 dagar i följd före första dagen av sjukdom. Om du blir arbetslös måste du ha varit arbetsför och tillsvidareanställd i minst 90 dagar innan, för att försäkringen ska gälla. Du måste även ha ett beslut från Försäkringskassan eller arbetslöshetskassan som intygar att du har rätt till ersättning. Tänk på att det finns en karenstid, då ingen ersättning betalas ut samt att du måste uppfylla vissa krav för att ha rätt till ersättning om du skulle bli sjuk eller arbetslös igen. Det kan även vara bra att känna till att karenstiden börjar om, ifall du byter bank eller slår ihop flera lån.  

Vad gäller vid dödsfall?  

Det är inte möjligt att ärva en skuld i Sverige. Däremot ärver dödsboet eventuella skulder, vilket innebär att dessa ska betalas med tillgångar från dödsboet under bouppteckningen. Om det saknas tillräckligt med tillgångar i dödsboet, finns det en turordning för vilka skulder som ska prioriteras. Huslån och begravnings- och bouppteckningskostnader har hög prioritet, därefter betalas borgenärer i förhållande till storleken på skulden.  

Med Collectors låneskyddsförsäkring är dina anhöriga skyddade om du skulle avlida. Det innebär att försäkringen betalar ut ett belopp om maximalt 50 000kr.

Det kan vara bra att känna till att utlandssvenskar inte omfattas av den svenska arvsrätten, utan av de lagar som finns i det land där de bor. I vissa länder ärvs skulder, vilket innebär att arvingar i Sverige kan ärva skulder av utlandsboende. Var därför noga med att kolla upp vilka regler som gäller i det aktuella landet.  

Läs mer om Collectors låneskyddsförsäkring

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg