Försäkrings-information BNP Paribas Cardif

Här har vi samlat information om allt ifrån grundläggande villkor till förköpsinformation – för att du enkelt ska kunna ta del av den information du behöver och vill ha.

Försäkringsvillkor och förköpsinformation

Försäkringsvillkor

Förköpsinformation

Information om låneskydd

Försäkringsgivarens hantering av personuppgifter

 

Vem kan teckna försäkringen?

Du som ansöker om ett privatlån får Låneskyddet automatiskt och har kvar det till och med att du själv väljer att säga upp försäkringen.

När du behåller försäkringen intygar du att du uppfyller kraven för att kunna anslutas till försäkringen. Du kan när som helst tacka nej till ditt Låneskydd under lånetiden. Det gör du genom att kontakta oss på 010-161 00 10. Läs igenom villkoren noga så att du inte betalar för en produkt du inte kan nyttja. Försäkringen avslutas automatiskt när du har återbetalt hela summan av ditt lån.

Du som har en medsökande får i dagläget inte något låneskydd.

Försäkringen gäller dig som:

 

  • Har fyllt 18 men inte 64 år
  • Är folkbokförd i Sverige
  • Inte får sjukersättning eller aktivitetsersättning vid tiden för utbetalningen av lånet

 

Vad kostar Låneskyddet?

Låneskyddet gäller dig som står som ensam låntagare på ditt lån. Du ansluts automatiskt till försäkringen och vid den fjärde månaden kommer kostnaden för låneskyddet att läggas till på din faktura. 

Månadspremien är 7,8% av månadskostnaden för ditt lån, dvs din ränta och amortering. Du betalar försäkringspremien på samma faktura som ditt lån.

 

Om du blir sjuk eller arbetslös

Om du skulle bli sjuk- eller arbetslös anmäler du det enklast via BNP Paribas Cardif Skadeportal, så hjälper de dig vidare. Tänk på att försäkringen har en karenstid, som är första tiden från det att du blev sjuk eller arbetslös. Under denna tid får du ingen ersättning från försäkringen. Om du vill komplettera din skadeanmälan gör du det här.

För att BNP Paribas Cardif ska kunna handlägga ditt ärende krävs det att du har alla beslut klara från A-kassan respektive Försäkringskassan. Ersättningen från försäkringen utbetalas till dig som är försäkrad.

Låneskyddet gäller vid sjukdom och inkluderar även sjukdom som har samband med Covid-19. Låneskyddet kan hjälpa dig om du blir arbetslös, får ersättning från A-kassan och i samband med det också är inskriven hos Arbetsförmedlingen.

I försäkringen finns ett arbetskrav. Arbetskravet innebär att du ska ha varit fullt arbetsför i en tillvidareanställning under minst 30 dagar i följd före första försäkringsfallet för att få ersättning för nedsatt arbetsförmåga och sjukhusvistelse. För arbetslöshet gäller minst 180 dagar. Observera att först när arbetskravet är uppfyllt börjar kvalificeringstiden löpa.

Permittering innebär att man fortfarande har kvar sitt arbete och sin inkomst och i detta fall kan Låneskyddet inte nyttjas.

Andra frågor i samband med sjukdom eller arbetslöshet i rådande situation

För övriga frågor gällande arbetslöshet och sjukdom, som inte berör försäkringens omfattning eller anspråk om ersättning från försäkringen, ber vi er kontakta Försäkringskassan eller A-kassan.

 

Skadeanmälan

Har något redan inträffat? Anmäl din skada via knappen.
Du kommer bli omdirigerad till Cardifs skadeportal.

Anmäl skada

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg