Så fungerar amortering av lån

När du tar ett lån finns det vissa begrepp som är extra viktiga att ha koll på. Ett av dessa är amortering. Här går vi igenom vad amortering och amorteringskrav innebär och hur detta påverkar ditt lån.

20 mars 2024 Privatlån

Vad är amortering av ett lån?

Amortering är i korta drag det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Varje betalning du gör består vanligen av två delar: en del som går till räntan på lånet och den andra delen som minskar lånebeloppet, det vill säga amorteras. Hur mycket du amorterar varje gång beror på vilka villkor du har på lånet.

Olika typer av amortering på lån

Det finns framförallt två olika typer av amortering på lån: rak amortering och annuitet.

Rak amortering

Rak amortering innebär att du betalar samma belopp i amortering vid varje betalningstillfälle, men den totala betalningen (inklusive ränta) minskar över tid eftersom räntekostnaden blir lägre när det totala lånebeloppet minskar. Rak amortering är ett bra val för dig som önskar en snabbare skuldnedgång och kan hantera en högre initial månadskostnad.

Exempel på rak amortering:
Anta att du har ett lån på 100 000 kronor med en återbetalningstid på 5 år och en fast ränta på 5 %. Vid rak amortering skulle detta innebära följande:

  • Amorteringsbelopp: Lånebeloppet (100 000 kr) delat med antalet betalningar (60 månader) ger en fast amortering på 1 666,67 kr per månad.
  • Räntebetalning: Första månaden beräknas räntan på hela lånebeloppet (100 000 kr), men nästa månad beräknas räntan på det minskade lånebeloppet (98 333,33 kr), och så vidare. Detta gör att du betalar mindre i ränta för varje månad och därmed ett mindre totalbelopp även om din amortering är detsamma.

Annuitet

Ett annuitetslån innebär att totalbeloppet som betalas varje månad (som inkluderar både ränta och amortering) är konstant över lånets hela löptid. I början av lånets löptid utgör räntan en större del av den totala månadskostnaden, medan amorteringsdelen är mindre. Med tiden minskar räntedelen och amorteringsdelen ökar. Annuitetslån är ett populär val då du får ett konsekvent och förutsägbart lån, där du vet vad du kommer betala varje månad.

Exempel på annuitetslån:
Anta att du tar ett annuitetslån på 100 000 kr med en ränta på 5 % och en löptid på 5 år. Månadskostnaden beräknas så att den blir konstant över dessa 5 år, med en del av betalningen som går till ränta och en del som går till amortering. Vid första betalningen går en större del av den totala betalningen till ränta, medan en mindre del går till amortering. Efter en tid, när lånet närmar sig slutet av sin löptid, består en större del av betalningen av amortering och en mindre del av ränta.

Serieamortering

Serieamortering är ett relativt ovanligt sätt att amortera på. Serielån innebär att amorteringens storlek ökar under lånets löptid. Ofta används en form av trappstegsmodell för hur amorteringen ökar. Exempelvis kan amorteringen vara 1 % av skulden de första fem åren, 2 % av skulden år sex-tio och fortsätta öka på liknande vis tills lånet är avbtelalt.

Krav på amortering på bolån

I Sverige finns det specifika amorteringskrav för bolån som syftar till att öka hushållens finansiella stabilitet och minska riskerna på bostadsmarknaden. Dessa krav är baserade på bolånetagarens belåningsgrad, det vill säga förhållandet mellan lånebeloppet och bostadens värde. De grundläggande reglerna ser ut som följer:

  • Belåningsgrad över 70%: Om belåningsgraden är över 70% av bostadens värde krävs det att du amorterar minst 2% av lånebeloppet per år.
  • Belåningsgrad mellan 50% och 70%: Om belåningsgraden är mellan 50% och 70% av bostadens värde är amorteringskravet 1% av lånebeloppet per år.
  • Belåningsgrad under 50%: Om belåningsgraden är under 50 % av bostadens värde finns inget krav på amortering, men många väljer ändå att amortera för att minska sina skulder.
  • Lån på mer än 4,5 gånger bruttoinkomst: Har du lånat mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst finns ytterligare ett krav. Du måste då amortera 1% extra, utöver de vanliga amorteringskraven.

Det finns några undantag på amorteringskravet som en långivare kan bevilja. Exempelvis kan långivaren bevilja ett amorteringsfritt lån om du köper en nyproducerad bostad och är förstahandsköparen. Detta undantag får då gälla som mest i fem år från tillträdet av bostaden. Det kan även vara möjligt att bli beviljad en amorteringsfri period om din ekonomiska situation hastigt förändras, till exempel om du blir arbetslös, sjukskriven en längre period eller vid dödsfall bland närstående.

Återbetalning på dina villkor hos Collector

När du lånar pengar hos oss på Collector får du ett annuitetslån och betalar därmed samma månadskostnad under hela återbetalningstiden. Du får en löptid som är anpassad efter din ekonomiska situation och kan justera denna under löptidens gång.

Läs mer om vårt privatlån här.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg