Vad är utmätning?

Utmätning är en åtgärd som Kronofogden vidtar för att driva in obetalda skulder. Om du har en skuld som du inte har betalat, kan Kronofogden besluta om utmätning för att täcka skulden. Detta innebär att de kan ta dina tillgångar, såsom lön, banktillgodohavanden, fastigheter eller andra värdefulla egendomar, och använda dessa för att betala av skulden.

Hur fungerar utmätning?

Utmätning sker i flera steg:

 • Beslut om utmätning: Om du inte betalar din skuld trots påminnelser och krav från borgenären (den du är skyldig pengar), kan denne ansöka hos Kronofogden om utmätning.
 • Undersökning: Kronofogden utreder vilka tillgångar du har som kan utmätas. Detta kan inkludera din inkomst, bankkonton, fordon, fastigheter och andra värdefulla tillgångar.
 • Beslag och försäljning: Kronofogden kan besluta att ta vissa tillgångar i beslag och sälja dem på auktion. Pengarna från försäljningen används för att betala av din skuld.
 • Löneutmätning: Om du har en inkomst, kan Kronofogden besluta att en del av din lön dras direkt från din arbetsgivare för att betala av skulden.

Exempel på utmätning

Anta att du har en obetald skuld på 50 000 kr. Kronofogden beslutar om utmätning och undersöker dina tillgångar. De hittar ett bankkonto med 10 000 kr, en bil värderad till 30 000 kr och beslutar också om löneutmätning för att täcka resterande belopp. Pengarna från bankkontot tas direkt, bilen säljs på auktion, och en del av din lön dras varje månad tills skulden är betald.

Vad kan utmätas?

Följande tillgångar kan utmätas av Kronofogden:

 • Lön: En del av din lön kan dras direkt från din arbetsgivare.
 • Bankkonton: Pengar på dina bankkonton kan tas i beslag.
 • Fastigheter: Hus, lägenheter och andra fastigheter kan säljas.
 • Fordon: Bilar, motorcyklar och andra fordon kan utmätas och säljas.
 • Andra värdeföremål: Smycken, elektronik och andra värdefulla ägodelar kan utmätas.

Vad kan inte utmätas?

Det finns vissa tillgångar som är skyddade från utmätning:

 • Personliga föremål: Grundläggande kläder och föremål för personligt bruk.
 • Hemmets utrustning: Nödvändiga möbler och utrustning för ditt hem.
 • Visst ekonomiskt stöd: Vissa typer av bidrag och ersättningar kan vara skyddade.

Vad händer efter utmätning?

Efter utmätningen används pengarna från försäljningen av dina tillgångar för att betala av skulden. Om det finns några kvarstående belopp på din skuld, kan Kronofogden fortsätta med löneutmätning eller vidta andra åtgärder för att säkerställa att hela skulden betalas.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg