Vad är Kronofogden?

Kronofogden är en svensk myndighet som ansvarar för att säkerställa att obetalda skulder blir betalda. Myndigheten arbetar både på uppdrag av privatpersoner och företag som inte fått betalt, samt på eget initiativ för att driva in skulder som till exempel skatter eller avgifter.

Hur fungerar Kronofogden?

När en skuld inte betalas i tid kan borgenären (den som ska ha betalt) ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta innebär att Kronofogden skickar ett kravbrev till gäldenären (den som är skyldig pengar). Om gäldenären inte betalar eller bestrider kravet inom en viss tid, kan Kronofogden besluta om att driva in skulden med hjälp av olika åtgärder.

Vad kan Kronofogden göra?

Kronofogden har flera verktyg för att driva in skulder:

  • Utmätningsförsök: Kronofogden kan besluta om utmätning, vilket innebär att de tar gäldenärens egendom för att sälja den och använda pengarna till att betala skulden. Det kan gälla löner, bankmedel, fordon och annan värdefull egendom.
  • Löneutmätning: En del av gäldenärens lön kan beslagtas varje månad tills skulden är betald.
  • Betalningsföreläggande: Kronofogden kan registrera skulden som en betalningsanmärkning om den inte betalas eller bestrids i tid, vilket påverkar gäldenärens kreditvärdighet negativt.

Vad innebär en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en notering hos kreditupplysningsföretagen om att en person eller företag har misskött sina betalningar. Det kan göra det svårt att få lån, hyra bostad, teckna abonnemang eller få vissa jobb. Betalningsanmärkningen finns kvar i tre år för privatpersoner och fem år för företag.

Exempel på Kronofogdens åtgärder

Anna har inte betalat sin hyra på tre månader och hennes hyresvärd ansöker om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Anna får ett kravbrev, men kan inte betala skulden. Kronofogden beslutar då om löneutmätning, vilket innebär att en del av Annas lön varje månad går direkt till hyresvärden tills skulden är betald.

Vanliga åtgärder från Kronofogden

Åtgärd Beskrivning
Utmätningsförsök Kronofogden tar och säljer gäldenärens egendom
Löneutmätning En del av gäldenärens lön beslagtas varje månad
Betalningsföreläggande Registrering av skulden som betalningsanmärkning

Hur kan man undvika Kronofogden?

  1. Betala räkningar i tid: Se till att alltid betala dina räkningar och skulder innan förfallodatum.

  2. Håll koll på din ekonomi: Gör en budget och håll koll på dina inkomster och utgifter för att undvika att hamna i skuld.

  3. Sök hjälp: Om du har stora skulder, kan du söka hjälp från budget- och skuldrådgivare som finns i varje kommun.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg