Vad är upplupen ränta?

Upplupen ränta är den ränta som har ackumulerats på ett lån eller en investering men ännu inte har betalats ut eller bokförts. Denna ränta har tjänats in över en viss tidsperiod men har inte förfallit till betalning. Upplupen ränta beräknas dagligen och läggs till det totala räntebeloppet som ska betalas vid nästa räntebetalningstillfälle.

Upplupen ränta på ett privatlån

När du tar ett privatlån betalar du ränta på lånet. Räntan beräknas dagligen och ackumuleras fram till nästa betalningsdatum. Om du till exempel har månadsvisa betalningar, ackumuleras räntan dag för dag under månaden och betalas i slutet av månaden.

Exempel på upplupen ränta på ett privatlån

Anta att du har tagit ett privatlån på 100 000 kr med en årlig ränta på 5% och att räntan betalas månadsvis. Räntan per månad skulle då vara 100 000 kr x 5% / 12 = 417 kr. Om du har gått halva månaden, skulle den upplupna räntan vara hälften av månadens ränta, alltså cirka 208 kr.

Tabell över upplupen ränta på ett privatlån

Dag i månaden Upplupen ränta (kr)
1 14
5 69
10 139
15 208
20 278
25 347
30 417

Upplupen ränta på ett sparkonto

När du har pengar på ett sparkonto tjänar du ränta på ditt insatta belopp. Precis som med lån beräknas räntan dagligen och ackumuleras fram till nästa räntebetalningsdatum. Om räntan betalas ut årligen, ackumuleras räntan dag för dag under hela året och betalas sedan ut vid årets slut.

Exempel på upplupen ränta på ett sparkonto

Anta att du har 50 000 kr på ett sparkonto med en årlig ränta på 2%. Den årliga räntan skulle vara 50 000 kr x 2% = 1 000 kr. Om du har gått halva året, skulle den upplupna räntan vara hälften av årets ränta, alltså cirka 500 kr.

Tabell över upplupen ränta på ett sparkonto

Dag i året Upplupen ränta (kr)
30 83
60 167
90 250
180 500
270 750
360 1 000

Att förstå upplupen ränta är viktigt både för lån och sparande. För lån hjälper det dig att planera dina betalningar och få en korrekt bild av din skuld. För sparande hjälper det dig att förstå hur mycket ränta du tjänar och när den kommer att betalas ut.

 

Läs mer om våra sparkonton

Läs mer om vårt privatlån

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg