Vad är rörlig ränta?

Rörlig ränta är en typ av ränta på lån eller sparkonton där räntesatsen kan förändras över tid, beroende på marknadsräntorna. Den kan ge fördelar om räntorna sjunker men kan också innebära ökade kostnader om räntorna stiger.

Rörlig ränta på sparkonto

Med ett sparkonto med rörlig ränta ändras räntesatsen baserat på marknadsförhållandena. Här är ett exempel på hur det kan fungera:

Anta att du öppnar ett sparkonto med en rörlig ränta på 1,5%. Om marknadsräntorna stiger med 0,5 procentenheter, kan räntan på ditt sparkonto öka till 2%. På samma sätt, om marknadsräntorna sjunker, kan räntan på ditt sparkonto minska.

Fördelar med rörlig ränta på sparkonto

  • Möjlighet till högre avkastning: Om marknadsräntorna stiger, kan du få en högre ränta på ditt sparande.
  • Flexibilitet: Du kan ofta ta ut dina pengar när som helst utan att förlora intjänad ränta.

Nackdelar med rörlig ränta på sparkonto

  • Osäkerhet: Räntan kan sänkas om marknadsräntorna sjunker, vilket minskar din avkastning.

Rörlig ränta på privatlån

Ett privatlån med rörlig ränta innebär att din ränta kan variera över tid. Här är ett exempel på hur det kan fungera:

Anta att du tar ett privatlån med en rörlig ränta som baseras på Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) plus 3%. Om Stibor är 0,5% vid lånetillfället, blir din initiala ränta 3,5%. Om Stibor stiger till 1% efter ett år, kommer din ränta att justeras till 4%.

Fördelar med rörlig ränta på privatlån

  • Lägre initial ränta: Rörliga räntor kan vara lägre än fasta räntor, vilket kan innebära lägre initiala kostnader.
  • Möjlighet till lägre kostnader: Om marknadsräntorna sjunker, minskar också dina räntekostnader.

Nackdelar med rörlig ränta på privatlån

  • Osäkerhet: Dina månatliga räntekostnader kan variera, vilket gör det svårare att budgetera.
  • Risk för högre kostnader: Om marknadsräntorna stiger, kommer även dina räntekostnader att öka.

Läs mer om våra sparkonton

Läs mer om våra privatlån

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg