Vad är kvarskatt?

Kvarskatt, även kallad restskatt, är det belopp som du som skattebetalare är skyldig att betala om du har betalat in för lite skatt under året. Kvarskatt uppstår när de förskottsskatter som dragits från din inkomst inte täcker din totala skatteskyldighet.

Hur uppstår kvarskatt?

Kvarskatt kan uppstå av flera anledningar, bland annat:

  • Felaktiga skatteavdrag: Din arbetsgivare eller pensionsutbetalare kan ha dragit för lite skatt.
  • Extrainsättningar och sidoinkomster: Om du har andra inkomster som exempelvis hyresintäkter, kapitalvinster eller arvoden som inte har förskottsbeskattats korrekt.
  • Avdrag och förmåner: Om du har gjort avdrag i din deklaration som Skatteverket inte godkänner kan du behöva betala kvarskatt.

När och hur betalar man kvarskatt?

Kvarskatten måste betalas senast den förfallodag som anges på ditt slutskattebesked från Skatteverket. Förfallodagen varierar beroende på när beskedet skickas ut, men det är vanligtvis i november året efter inkomståret.

  1. Få slutskattebeskedet: När din deklaration har granskats får du ett slutskattebesked från Skatteverket där kvarskatten anges.
  2. Betala kvarskatten: Använd de betalningsuppgifter som anges i beskedet för att betala kvarskatten innan förfallodatumet. Du kan betala via banköverföring eller Swish.

Exempel på kvarskatt

Erik jobbar som konsult och har under året haft inkomster från både sin anställning och extra uppdrag. Hans arbetsgivare har dragit skatt på lönen, men för de extra uppdragen har han inte betalat in tillräckligt med skatt. När Skatteverket granskar hans deklaration visar det sig att han har betalat för lite skatt och han får ett slutskattebesked där det framgår att han ska betala kvarskatt.

Hur undviker man kvarskatt?

  1. Se över dina skatteavdrag: Kontrollera att rätt skatteavdrag görs från din lön eller pension.
  2. Betala preliminärskatt på sidoinkomster: Om du har andra inkomster, se till att betala in preliminärskatt på dessa.
  3. Deklarera korrekt: Se till att alla inkomster och avdrag är korrekt deklarerade.
  4. Använd e-tjänster: Använd Skatteverkets e-tjänster för att hålla koll på dina skatter och betalningar.

Vanliga orsaker till kvarskatt

Orsak Beskrivning
Felaktiga skatteavdrag För lite skatt har dragits från din lön eller pension
Sidoinkomster Inkomster från extra uppdrag eller kapitalvinster
Avdrag och förmåner Avdrag som Skatteverket inte godkänner

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg