Vad är en borgensman?

En borgensman är en person som ställer sig som säkerhet för att återbetala ett lån åt någon annan om låntagaren inte kan göra det själv. Det är ett sätt att öka låntagarens chanser att få lånet beviljat eller att få en bättre lånevillkor. Borgensmän krävs vanligtvis när låntagaren har en osäker kreditvärdighet eller när lånet är för stort för att beviljas utan extra säkerhet.

Varför behövs en borgensman?

En borgensman behövs när låntagaren inte har tillräckligt med säkerhet eller en tillräckligt stark kreditvärdighet för att få lånet beviljat på egen hand. Det kan vara svårt för vissa individer att få lån utan en borgensman, särskilt om de är unga och inte har byggt upp en stabil ekonomisk historik än.

Hur fungerar det?

Ansökan om lån: Låntagaren ansöker om ett lån och anger en borgensman i låneansökan.

  • Kreditvärdering av borgensman: Långivaren genomför en kreditvärdering av borgensmannen för att bedöma deras ekonomiska förmåga att betala tillbaka lånet om det behövs.
  • Beviljande av lånet: Om borgensmannen bedöms vara lämplig och låntagarens övriga kreditvillkor är uppfyllda beviljas lånet.
  • Ansvar för återbetalning: Om låntagaren inte kan återbetala lånet blir borgensmannen ansvarig för att göra det enligt de avtalade villkoren.


Exempel på när en borgensman används:

  • Ungdomar: Unga vuxna som saknar en etablerad kreditvärdighet kan behöva en borgensman för att få ett lån.

  • Personer med dålig kreditvärdighet: Individer som har problem med sin kreditvärdighet kan behöva en borgensman för att öka sina chanser att få lånet beviljat.

  • Stora lån: Vid stora lån där låntagaren inte har tillräckligt med säkerhet kan en borgensman krävas för att lånet ska godkännas.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg