EASYLIVING

Ansök om Easyliving kreditkort

Kreditkortet Easyliving ger dig 0% i valutapåslag, reseförsäkringar och avbeställningsskydd.

  • Inga aviavgifter eller valutapåslag
  • Delbetala i egen takt - Upp till 56 dagars fri kredit
  • Kontaktlösa betalningar
  • Allriskförsäkring
  • Leveransförsäkring vid internetköp
  • Kostnadsfritt extrakort
Välj kortfärg

Vid ett kreditbelopp om 20 000 kr med årlig kreditränta om 17,25 %, 12 månatliga avbetalningsbelopp, 195 kr i årsavgift och 45 räntefria dagar har nyttjats uppgår den effektiva räntan till 17,25 % (2022-10-31). Det totala beloppet att återbetala blir 10 924 kr vilket motsvarar ett månadsbelopp på 910 kr. Beräkningen utgår vidare från att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag eller liknande. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till högre effektiv ränta.

Allt det här ingår i kortet

Ett kreditkort för dig som ofta är på resande fot och vill slippa onödiga avgifter. 

Årsavgift 195 kr
Årsränta 17,25 %
0 kr i valutapåslag
Kompletterande reseskydd

Självriskreducering på hyrbil

Koll på dina köp i appen

Se produktinformation och försäkringar.

 Ansök om Easyliving

Produktinformation

Kreditgivare är Collector Bank AB, Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg. Telefonnummer 010-161 00 00. Collector Bank AB, org nr 556597-0513, står under Finansinspektionens tillsyn.

Vid ett kreditbelopp om 20 000 kr med årlig kreditränta om 17,25 %, 12 månatliga avbetalningsbelopp, 195 kr i årsavgift och 45 räntefria dagar har nyttjats uppgår den effektiva räntan till 17,25 % (2022-10-31). Det totala beloppet att återbetala blir 10 924 kr vilket motsvarar ett månadsbelopp på 910 kr. Beräkningen utgår vidare från att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag eller liknande. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till högre effektiv ränta.

Du har rätt att ångra att du ingått kreditavtal med oss inom 14 dagar från det att kreditavtalet undertecknades (ångerfristen). Inget skäl behöver uppges.
Ångrar du dig kan du kontakta oss på något av följande sätt:
Telefon: 010-161 00 60
E-post: kreditkort@collectorbank.se
Post: Collector Bank AB/Easyliving, Box 119 14, 404 39 Göteborg 
Fax: 010-161 00 01

Ange namn, adress och telefonnummer eller e-postadress. Du kan också använda nedan blankett för att utnyttja din ångerrätt. Du rekommenderas att alltid spara underlag som visar att du har ångrat dig. För att utöva din ångerrätt ska du skicka ditt meddelande innan ångerfristen löpt ut.

Du måste även betala tillbaka hela lånebeloppet och upplupen ränta. Collector har rätt till ersättning för kreditupplysning och övriga kostnader som vi haft för tjänsten innan vi tog emot meddelandet om att du utövar din ångerrätt. Har du betalat årsavgiften har du rätt att återfå denna med avdrag för den del som belöper på tiden före kreditavtalets frånträde.

Svensk marknadsföringslag och avtalsrätt tillämpas. Kommunikation kommer att finnas tillgänglig på svenska. Se vår information om klagomål för ytterligare information.

Ångerrättsblankett

Klagomål mot finansinstitut regleras bla i Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23. Där sägs bla att med klagomål avses att en kund till ett institut i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt.

Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom ej heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Definitionen av Klagomål har betydelse eftersom det finns ett helt regelverk för hur instituten skall agera i Klagomålsärenden.

Collector Bank AB, org nr 556597-0513, står under Finansinspektionens tillsyn. Svensk marknadsföringslag och avtalsrätt tillämpas. Kommunikation kommer att finnas tillgänglig på svenska. 

Gå till klagomål