Produkt-information

Här har vi samlat den grundläggande informationen om vårt kreditkort – för att du enkelt ska kunna ta del av den information du behöver och vill ha. Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig så snabbt som möjligt.

Produktvillkor

Ta del av våra allmänna villkor och SECCI (Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation) för kreditkortet.

Allmänna villkor

SECCI

Svensk marknadsföringslag och avtalsrätt tillämpas. Kommunikation kommer att finnas tillgänglig på svenska.

Kreditinformation

Kreditgivare är Norion Bank AB, Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg. Telefonnummer 010 - 161 00 00. Norion Bank AB, org nr 556597-0513, står under Finansinspektionens tillsyn. Norion Bank AB är registrerad innehavare av, och bedriver verksamhet under, varumärket Collector.

Vid ett kreditbelopp om 20 000 kr med en årlig kreditränta om 18,65 %, 12 månatliga avbetalningsbelopp, 195 kr i årsavgift och 45 räntefria dagar har nyttjats uppgår den effektiva räntan nu till 18,67 % (från och med 2023-11-01). Det totala beloppet att återbetala blir nu 21 874 kr, vilket motsvarar ett månadsbelopp på 1 822 kr. Kom ihåg att detta är baserat på att krediten används utan avgift för kontantuttag eller liknande. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till högre effektiv ränta.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra att du ingått kreditavtal med oss inom 14 dagar från det att kreditavtalet undertecknades (ångerfristen). Inget skäl behöver uppges. Ångrar du dig kan du kontakta oss på något av följande sätt:

Ange namn, adress och telefonnummer eller e-postadress. Du rekommenderas att alltid spara underlag som visar att du har ångrat dig.

Du måste även betala tillbaka eventuellt utnyttjad kredit och upplupen ränta. Collector har rätt till ersättning för kreditupplysning och övriga kostnader som vi haft för tjänsten innan vi tog emot meddelandet om att du utövar din ångerrätt. Har du betalat årsavgiften har du rätt att återfå denna med avdrag för den del som belöper på tiden före kreditavtalets frånträde.

 

Ansök om kreditkort

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg