Vad är värdepapper?

Värdepapper är finansiella instrument som representerar ett ekonomiskt värde och kan handlas på marknaden. Exempel på värdepapper inkluderar aktier, obligationer, fonder och derivat. Värdepapper används av företag och regeringar för att samla in kapital och av investerare för att generera avkastning på sina investeringar.

Observera att denna text endast är avsedd som generell information och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. För personlig ekonomisk rådgivning rekommenderar vi att du kontaktar en kvalificerad finansiell rådgivare.

Olika typer av värdepapper

Här är några av de vanligaste typerna av värdepapper:

 • Aktier: Ägarandelar i ett företag. Innehavare av aktier kan få utdelning och rösträtt vid bolagsstämmor.
 • Obligationer: Skuldförbindelser där utgivaren lovar att betala tillbaka lånet med ränta vid en framtida tidpunkt. Obligationer kan utfärdas av företag, kommuner eller stater.
 • Fonder: En samling av olika värdepapper, såsom aktier och obligationer, som förvaltas av en fondförvaltare. Investerare köper andelar i fonden.
 • Derivat: Finansiella kontrakt vars värde baseras på underliggande tillgångar som aktier, obligationer eller råvaror. Exempel på derivat är optioner och terminer.

Varför investera i värdepapper?

Investeringar i värdepapper kan ge flera fördelar:

 • Avkastning: Värdepapper kan generera avkastning genom utdelningar, räntebetalningar och värdestegring.
 • Diversifiering: Genom att investera i olika typer av värdepapper kan du sprida risken och minska påverkan av negativa händelser på en enskild tillgång.
 • Likviditet: Många värdepapper, särskilt aktier, är lätt att köpa och sälja på marknaden, vilket ger dig flexibilitet att snabbt omvandla investeringar till kontanter.

Hur köper och säljer man värdepapper?

Värdepapper köps och säljs vanligtvis genom börser eller över disk (OTC). Här är några steg för att komma igång med handel:

 • Öppna ett konto: Öppna ett investeringskonto hos en bank eller mäklare som erbjuder handel med värdepapper.
 • Analysera marknaden: Gör din egen forskning eller rådgör med en finansiell rådgivare för att identifiera potentiella investeringar.
 • Lägg en order: Lägg en köp- eller säljorder via din bank eller mäklarens plattform. Du kan ange pris och antal värdepapper du vill köpa eller sälja.
 • Övervaka dina investeringar: Följ dina investeringar regelbundet och gör justeringar vid behov baserat på marknadsförhållanden och dina finansiella mål.

Nackdelar med att investera i värdepapper

Att investera i värdepapper medför vissa risker och nackdelar:

 • Marknadsrisk: Värdepapper kan tappa värde på grund av marknadsförändringar.
 • Kreditrisk: Företag eller stater som emitterar obligationer kan bli insolventa.
 • Likviditetsrisk: Vissa värdepapper kan vara svåra att sälja snabbt utan att sänka priset.
 • Komplexitet: Derivat och andra finansiella instrument kan vara svåra att förstå och hantera.
 • Kostnader: Transaktionskostnader och förvaltningsavgifter kan minska avkastningen.

Alternativ till värdepapper

Om du söker ett säkrare alternativ till värdepapper kan ett sparkonto vara ett bra val. På ett sparkonto sätter du in pengar och får ränta på ditt insatta belopp. Sparkonton erbjuder låg risk eftersom dina pengar är skyddade av den statliga insättningsgarantin.

Den statliga insättningsgarantin innebär att du är garanterad full ersättning på dina sparade pengar, upp till totalt 1 050 000 kronor per kund och institut, om Norion Bank AB skulle gå i konkurs, eller om Finansinspektionen av annan anledning beslutar att insättningsgarantin ska träda i kraft. Om ni är flera personer som delar ett sparkonto, räknas det som 1 050 000 kronor per person. Om du har pengar insatta på flera olika sparkonton hos Collector, så räknas insättningsgarantin totalt för dina samtliga engagemang. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Detta innebär dock att avkastningen generellt är lägre än vad du kan förvänta dig från investeringar i aktier och andra värdepapper. Ett sparkonto är ett bra val om du vill ha säker tillväxt med minimala risker, men kom ihåg att den potentiella tillväxten är begränsad jämfört med investeringar i värdepapper.

Välj ett sparkonto som passar dig

Det är aldrig för sent att börja spara pengar – till stort, som litet. Det kan vara allt från att starta ett sparande till dina barn, till en renovering eller till en drömresa. Hos oss kan du välja bland flera sparkonton för att hitta det som passar just dig. Du ansöker smidigt med hjälp av Mobilt BankID på bara några minuter. Alla våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Välj ett sparkonto som passar dig

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg