Vad är uppskov?

Uppskov är en möjlighet att skjuta upp betalningen av en viss skatt eller avgift till ett senare tillfälle. Inom bostadsaffärer är uppskov vanligtvis relaterat till kapitalvinstskatt vid försäljning av en bostad. Det innebär att du kan skjuta upp betalningen av skatten på vinsten du gjort vid försäljningen av din bostad, om du köper en ny bostad för minst samma belopp.

Hur fungerar uppskov vid bostadsförsäljning?

När du säljer din bostad med vinst behöver du normalt betala kapitalvinstskatt på 22 % av vinsten. Genom att ansöka om uppskov kan du skjuta upp denna skatt till ett senare tillfälle. För att få uppskov måste du uppfylla vissa villkor:

  • Du har sålt en privatbostad i Sverige eller inom EES-området.
  • Du har köpt en ny bostad för minst samma belopp som du sålde den gamla för.
  • Den nya bostaden är tänkt att användas som din permanentbostad.
  • Du flyttar in i den nya bostaden inom en viss tid efter försäljningen av den gamla bostaden.

Exempel på uppskov vid bostadsförsäljning

Låt oss säga att du säljer din bostad för 3 000 000 kr och har gjort en vinst på 500 000 kr. Om du köper en ny bostad för minst 3 000 000 kr kan du ansöka om uppskov och skjuta upp skatten på 22 % av vinsten (110 000 kr) till ett senare tillfälle.

Kostnad för uppskov

Tidigare fick du betala en årlig uppskovsränta på 0,5 % av det uppskovsbelopp som du skjutit upp. Denna ränta har dock slopats för uppskov från och med inkomståret 2021, vilket gör uppskov mer fördelaktigt.

Fördelar med uppskov

Uppskov kan vara fördelaktigt av flera skäl:

  • Likviditet: Du får behålla mer av vinsten från försäljningen av din bostad, vilket kan hjälpa dig att finansiera köpet av en ny bostad.
  • Flexibilitet: Du kan skjuta upp skatten tills du säljer din nya bostad eller inte längre uppfyller kraven för uppskov.
  • Kostnadsbesparingar: Eftersom uppskovsräntan har avskaffats, är det nu mer kostnadseffektivt att skjuta upp skatten.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg