Vad är taxeringsvärde?

Taxeringsvärde är det värde som Skatteverket tilldelar en fastighet vid fastighetstaxeringen. Detta värde används som underlag för att beräkna fastighetsskatt och fastighetsavgift. Taxeringsvärdet ska motsvara cirka 75 procent av fastighetens marknadsvärde.

Hur bestäms taxeringsvärde?

Taxeringsvärde fastställs genom en process som tar hänsyn till flera faktorer:

 • Fastighetens typ: Om det är en villa, fritidshus, hyreshus, industrifastighet, etc.
 • Fastighetens läge: Var fastigheten är belägen, vilket kan påverka marknadsvärdet avsevärt.
 • Fastighetens storlek: Tomtens och byggnadens yta spelar en roll i värderingen.
 • Byggnadsår och skick: När byggnaden uppfördes och dess nuvarande skick.
 • Marknadsvärdet: Prisnivån på liknande fastigheter i området.

Varför är taxeringsvärde viktigt?

Taxeringsvärde är viktigt eftersom det påverkar din ekonomi på flera sätt:

 • Fastighetsskatt: För vissa typer av fastigheter, till exempel hyreshus och industrifastigheter, används taxeringsvärde som grund för att beräkna fastighetsskatten.
 • Fastighetsavgift: För småhus och bostadsrätter används taxeringsvärde för att beräkna den kommunala fastighetsavgiften.
 • Belåning: Banker kan använda taxeringsvärdet som en del av bedömningen när du ansöker om lån med fastigheten som säkerhet.
 • Försäkringar: Försäkringsbolag kan använda taxeringsvärdet för att bestämma premien för fastighetsförsäkringar.

Exempel på hur taxeringsvärde används

Anta att du äger en villa med ett taxeringsvärde på 2 000 000 kr. Fastighetsavgiften för småhus är max 8 524 kr per år (beloppet kan justeras årligen). Om fastighetsskatten beräknas på 0,75 procent av taxeringsvärdet skulle din årliga avgift bli 15 000 kr, men eftersom det finns ett maxbelopp, betalar du istället 8 524 kr.

Hur kan jag hitta taxeringsvärdet för min fastighet?

Du kan hitta taxeringsvärdet för din fastighet genom att:

 • Kontrollera senaste taxeringsbeskedet: Skatteverket skickar ut taxeringsbesked när en ny taxering genomförs.
 • Logga in på Skatteverkets e-tjänster: Där kan du se information om din fastighet och dess taxeringsvärde.
 • Kontakta Skatteverket: Om du har frågor om ditt taxeringsvärde kan du kontakta Skatteverket för mer information.

För att få en uppfattning om vad som påverkar taxeringsvärdet och hur du kan påverka det, besök Skatteverkets hemsida.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg