Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är en process för personer med stora skulder som inte kan betala tillbaka sina skulder på egen hand. Det innebär att du får en betalningsplan som sträcker sig över några år, och efter denna period kan du bli skuldfri.

Hur fungerar skuldsanering?

Skuldsanering innebär att du under en bestämd tid betalar av så mycket som du kan på dina skulder, vanligtvis under fem år. Efter att betalningsplanen är genomförd skrivs resterande skulder av. Här är de viktigaste stegen i processen:

  • Ansökan: Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. I ansökan beskriver du din ekonomiska situation och varför du behöver skuldsanering.
  • Beslut: Kronofogden bedömer om du uppfyller kraven för skuldsanering. Om ansökan godkänns, upprättas en betalningsplan.
  • Betalningsplan: Du följer betalningsplanen och betalar av så mycket som du kan varje månad under en viss tid, oftast fem år.
  • Skuldfri: När betalningsplanen är fullföljd, skrivs resterande skulder av och du blir skuldfri.

Vem kan ansöka om skuldsanering?

För att beviljas skuldsanering måste du uppfylla vissa krav:

  • Allvarliga skulder: Du ska ha så stora skulder att du inte kan betala dem på flera år.
  • Betalningsförmåga: Du ska ha försökt att betala av skulderna på andra sätt men misslyckats.
  • Återbetalningsförmåga: Du måste ha en viss betalningsförmåga för att kunna följa en betalningsplan.

Varför är skuldsanering viktigt?

Skuldsanering ger människor möjlighet att få en nystart och en chans att återfå kontrollen över sin ekonomi. Det kan vara en lösning för dem som hamnat i en svår ekonomisk situation och inte ser någon annan utväg. Skuldsanering hjälper också att:

  • Förhindra ekonomisk utslagning: Det ger en möjlighet att undvika långvarig ekonomisk utslagning och dess negativa konsekvenser.
  • Skapa stabilitet: Genom att följa en betalningsplan kan du skapa ekonomisk stabilitet och planera för framtiden.
  • Minska stress: Att veta att det finns en väg ut ur skulderna kan minska stress och oro.

Exempel på skuldsanering

Anta att du har skulder på 500 000 kr och din månadsinkomst inte räcker för att betala av dessa skulder. Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden och får en betalningsplan som innebär att du betalar en viss summa varje månad under fem år. Efter att du fullföljt betalningsplanen skrivs de återstående skulderna av och du blir skuldfri.

Hur ansöker jag om skuldsanering?

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. Det finns guider och ansökningsformulär på deras webbplats. Om du behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta en budget- och skuldrådgivare i din kommun.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg