Vad är ett skattekonto?

Ett skattekonto är ett konto hos Skatteverket där alla dina skatteinbetalningar och skatteutgifter registreras. Här kan du hålla koll på dina skatter och avgifter, se betalningar och få en överblick över din skattesituation.

Hur fungerar ett skattekonto?

På ditt skattekonto registreras alla skatter du betalar, till exempel inkomstskatt, moms och arbetsgivaravgifter. Det fungerar som ett slags huvudbok där du kan se:

  • Inbetalningar: Skatter du har betalat in.
  • Utgifter: Skatter och avgifter som Skatteverket drar från ditt konto.
  • Saldo: Visar om du har ett överskott eller underskott på kontot.
  • Räntor: Eventuell ränta på ditt saldo, både positiv och negativ.

Varför är skattekontot viktigt?

Skattekontot ger dig en tydlig översikt över din skattesituation. Det hjälper dig att hålla koll på att du betalar rätt skatter i tid och att du inte har några obetalda skulder till Skatteverket. Detta är särskilt viktigt för företagare som har flera olika skatter och avgifter att hantera.

Exempel på hur du kan använda skattekontot

Låt oss säga att du driver ett eget företag. Varje månad betalar du in moms och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. På ditt skattekonto kan du se:

  • Inbetald moms
  • Inbetalda arbetsgivaravgifter
  • Återbetalningar från Skatteverket
  • Saldo efter månadens transaktioner

Detta gör det enkelt att hålla reda på dina skatteinbetalningar och säkerställa att du betalar rätt belopp.

Hur skaffar jag ett skattekonto?

Du behöver inte göra något särskilt för att skaffa ett skattekonto. När du börjar arbeta och deklarera dina skatter hos Skatteverket, öppnas ett skattekonto automatiskt för dig.

Du kan logga in på Skatteverkets webbplats för att se och hantera ditt skattekonto. För mer detaljerad information, besök Skatteverkets hemsida.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg