Vad innebär SEKKI-blanketten?

SEKKI-blanketten är ett standardiserat dokument som används vid kreditavtal, exempelvis när du tar ett privatlån eller ansöker om ett kreditkort. SEKKI står för "Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation" och syftet med blanketten är att göra det lättare för dig att jämföra olika krediter.

Vad innehåller SEKKI-blanketten?

SEKKI-blanketten ger dig en översikt över de viktigaste villkoren och kostnaderna för krediten. Här är några exempel på vad som kan ingå:

 • Kreditgivare: Information om vem som erbjuder krediten.
 • Kreditbelopp: Hur mycket pengar du kan låna.
 • Kreditkostnad: Årlig ränta och andra avgifter.
 • Återbetalningsvillkor: Hur och när krediten ska återbetalas.
 • Effektiv ränta: Den totala kostnaden för krediten uttryckt som en årlig procentsats.
 • Ångerrätt: Information om din rätt att ångra avtalet.

Varför är SEKKI-blanketten viktig?

SEKKI-blanketten är viktig för att den hjälper dig att förstå och jämföra olika kreditavtal. Det ger en tydlig bild av vad krediten kommer att kosta dig och vilka villkor som gäller. När du ansöker om ett privatlån hos oss på Collector, får du alltid en SEKKI-blankett så att du kan fatta ett informerat beslut.

Exempel på SEKKI-blankett

Låt oss säga att du överväger att ta ett lån. I SEKKI-blanketten skulle du då kunna se:

 • Kreditbelopp
 • Årlig ränta
 • Månadsavgift
 • Effektiv ränta
 • Återbetalningstid
 • Total kostnad

För mer detaljerad information kan du se vår SEKKI-blankett här.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg