Vad är restskatt?

Restskatt är den skatteskuld som uppstår när en person eller ett företag har betalat för lite preliminär skatt under året. Det innebär att man behöver betala in den återstående skatten till Skatteverket efter att slutskattebeskedet har skickats ut.

Hur uppstår restskatt?

Restskatt kan uppstå av flera orsaker:

  • För lågt beräknade preliminära skatteinbetalningar.
  • Förändringar i inkomst eller avdrag som inte rapporterats under året.
  • Försäljning av tillgångar med kapitalvinst som inte beskattats tillräckligt.

Hur betalar man restskatt?

När du får ditt slutskattebesked, kommer information om hur mycket du ska betala och en förfallodag. Betalningen görs till Skatteverket via bankgiro eller Swish.

Konsekvenser av att inte betala restskatt i tid

Om restskatten inte betalas i tid kan det tillkomma räntor och eventuella påföljder. Det är viktigt att betala innan förfallodagen för att undvika extra kostnader.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg