Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning är en kostnad som kan uppstå om du som låntagare väljer att lösa ett bundet lån i förtid. När du tecknar ett lån med fast ränta, förbinder du dig att betala räntan under en viss period. Om du väljer att betala av lånet innan denna period är slut, kan banken ta ut en avgift för att kompensera för förlorade ränteintäkter. Detta är vad som kallas för ränteskillnadsersättning.

Hur beräknas ränteskillnadsersättningen?

Ränteskillnadsersättningen beräknas baserat på skillnaden mellan din fasta ränta och den aktuella räntan på en jämförbar statsobligation. Formeln tar hänsyn till hur lång tid som återstår av den fasta ränteperioden och det belopp som återstår att betala på lånet.

  • Din fasta ränta: Räntesatsen du förband dig till när du tog lånet.
  • Aktuell ränta: Den nuvarande räntan för en liknande löptid som kvarstår på ditt lån.
  • Tid kvar: Antalet månader kvar till den fasta ränteperiodens slut.
  • Lånebelopp: Det återstående beloppet på ditt lån.

Exempel på ränteskillnadsersättning

Anta att du har ett lån med en fast ränta på 5% och det återstår två år av den fasta ränteperioden. Om den nuvarande räntan för en tvåårig statsobligation är 1%, kommer ränteskillnadsersättningen att baseras på skillnaden på 4% (5% - 1%).

Vad påverkar ränteskillnadsersättningen?

  • Ränteskillnaden: Ju större skillnad mellan din fasta ränta och den aktuella räntan, desto högre blir ersättningen.
  • Återstående tid: Längre återstående tid på den fasta ränteperioden resulterar i högre ersättning.
  • Lånebeloppet: Ett högre återstående lånebelopp innebär högre ersättning.

Ränteskillnadsersättning på privatlån hos Collector

Du som har ett privatlån hos oss på Collector behöver du inte betala någon ränteskillnadsersättning. Om du väljer att lösa ditt lån i förtid är du skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet samt upplupen ränta till och med återbetalningsdagen d.v.s. lånets räntekostnader fram till den dagen då pengarna är inbetalade.

Räkna på ditt privatlån

Hos oss kan du låna mellan 20 000 kr och 500 000 kr till bra ränta och villkor, utan säkerhet! Du får dessutom upp till 0,5% lägre ränta och 0 kr i uppläggningsavgift när du ansöker direkt hos oss. Ansökan sker med hjälp av Mobilt BankID.

 

  • Upp till 0,5 % lägre ränta när du ansöker direkt hos oss 
  • Låna upp till 500 000 kr
  • Fritt låneskydd i tre månader 
SEK/mån i år
Påbörja din ansökan*

*Vi tar inte en UC innan du skickat in din ansökan

Prissättning sker efter en individuell kreditprövning och är för nuvarande 5,9 – 17,9%. Uppläggningsavgift är 0 kr. Aviavgift 0 kr vid e-faktura eller autogiro. Exempel: Vid ett kreditbelopp om 105 000 kr med årlig rörlig kreditränta om 9,39% och 12 års löptid (144 återbetalningstillfällen) uppgår den effektiva räntan till 9,80%. Det totala beloppet att betala, vid oförändrad ränta blir 175 407 kr och din månadskostnad blir 1 218 kr. Årsränta per 2023-10-31.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg