Vad är rak amortering?

Rak amortering är en metod för att betala av ett lån där lånebeloppet (kapitalet) delas upp i lika stora delar som betalas av under lånets löptid. Till detta tillkommer ränta som beräknas på det kvarvarande lånebeloppet, vilket gör att den totala betalningen minskar över tid.

Hur fungerar rak amortering?

 • Lika stora amorteringsbelopp: Du betalar samma belopp på lånets kapital varje månad.
 • Minskande räntekostnad: Eftersom räntan beräknas på det kvarvarande lånebeloppet, minskar räntekostnaden för varje betalning.
 • Totala månadsbetalningar: Eftersom räntekostnaden minskar, blir den totala månadsbetalningen (amortering + ränta) lägre med tiden.

Exempel på rak amortering

Om du lånar 120 000 kronor med en löptid på 10 år (120 månader) och har en ränta på 5%, betalar du 1 000 kronor i amortering varje månad. Den första månaden betalar du dessutom ränta på hela lånebeloppet (500 kronor), totalt 1 500 kronor. Nästa månad är räntan något lägre eftersom lånebeloppet minskat, och så fortsätter det.

Skillnad mellan rak amortering och annuitet

 • Rak amortering: Betalningar består av ett konstant amorteringsbelopp och minskande ränta över tid.
 • Annuitet: Betalningar är lika stora under hela låneperioden, men fördelningen mellan ränta och amortering ändras. Initialt är räntedelen högre och amorteringen lägre, men detta skiftar över tid.

Fördelar och nackdelar med rak amortering

Fördelar:

 • Snabbare skuldminskning: Kapitalbeloppet minskar snabbare, vilket minskar den totala räntekostnaden över tid.
 • Minskande betalningar: Eftersom räntan minskar, blir månadskostnaden lägre med tiden.

Nackdelar:

 • Högre initiala betalningar: Månadskostnaderna är högre i början av låneperioden.

Fördelar och nackdelar med annuitetslån

Fördelar:

 • Jämna betalningar: Lättare att planera sin budget eftersom månadsbetalningarna är konstanta.
 • Lägre initiala betalningar: Bra för de som vill ha lägre kostnader i början av låneperioden.

Nackdelar:

 • Dyrare totalt sett: Eftersom räntedelen är högre i början, kan det totala beloppet som betalas i ränta bli högre jämfört med rak amortering.
 • Långsammare skuldminskning: Kapitalbeloppet minskar långsammare i början, vilket kan vara en nackdel om man vill minska skulden snabbt.

Rak amortering kan vara fördelaktigt om du vill minska skulden snabbare och betala mindre i ränta över tid, medan annuitetslån kan passa dig bättre om du föredrar jämna betalningar och lägre initiala kostnader.

När du lånar pengar hos oss på Collector får du ett annuitetslån och betalar därmed samma månadskostnad under hela återbetalningstiden. Du får en löptid som är anpassad efter din ekonomiska situation och kan justera denna under löptidens gång.

Läs mer om vårt privatlån här

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg