Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är ett dokument som används som säkerhet vid bolån. Det visar att banken har en pant i fastigheten, vilket innebär att fastigheten kan säljas för att täcka lånet om låntagaren inte kan betala tillbaka.

Hur fungerar pantbrev?

När du tar ett bolån kan banken kräva pantbrev som säkerhet. Om det inte finns tillräckliga pantbrev utfärdade, kan nya skapas mot en kostnad. Pantbrevet registreras hos Lantmäteriet.

Kostnader för pantbrev

För nya pantbrev betalar du en stämpelskatt på 2% av pantbrevsbeloppet samt en avgift till Lantmäteriet.

Exempel på pantbrev

Om du lånar 1 miljon kronor och behöver utfärda nya pantbrev för hela beloppet, kostar det 20 000 kronor i stämpelskatt plus avgiften till Lantmäteriet.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg