Vad är nettolön?

Nettolön är den lön som återstår efter att alla skatter och avgifter har dragits av från bruttolönen. Det är den faktiska summan som utbetalas till ditt bankkonto varje månad.

Hur beräknas nettolön?

Nettolön beräknas genom att dra av följande från bruttolönen:

  • Inkomstskatt: Statlig och kommunal skatt.
  • Sociala avgifter: Som arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter.
  • Eventuella andra avdrag: Till exempel fackföreningsavgifter eller andra frivilliga avdrag.

Exempel på nettolön

Om din bruttolön är 30 000 kronor i månaden och du betalar 8 000 kronor i skatter och avgifter, blir din nettolön 22 000 kronor.

Varför är nettolön viktig?

Att förstå sin nettolön är viktigt för att kunna planera sin ekonomi, exempelvis om du ska göra en budget. Nettolönen visar hur mycket pengar du faktiskt har att röra dig med efter alla obligatoriska avdrag.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg