Vad är ett köpebrev?

Ett köpebrev är en skriftlig handling som används vid försäljning av fast egendom, såsom hus eller mark. Dokumentet fungerar som ett kvitto på att köpet har genomförts och att köparen nu äger fastigheten.

När behövs ett köpebrev?

Ett köpebrev behövs vid överlåtelse av fastigheter för att bevisa att köpet har fullbordats och att äganderätten har övergått från säljaren till köparen. Det är ett viktigt dokument för att registrera den nya ägaren hos Lantmäteriet.

Innehåll i ett köpebrev

Ett köpebrev innehåller vanligtvis följande information:

  • Namn och personnummer på köpare och säljare
  • Beskrivning av den sålda fastigheten
  • Köpeskilling (pris) och hur betalningen har skett
  • Datum för överlåtelsen
  • Eventuella villkor för köpet
  • Underskrifter av både köpare och säljare

Exempel på användning av köpebrev

När du köper ett hus är köpebrevet det slutgiltiga beviset på att du är den nya ägaren. Efter att du och säljaren har undertecknat köpebrevet, skickar ni det till Lantmäteriet för att registrera ägarbytet.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg