Vad är insättningsgaranti?

Den statliga insättningsgarantin är en försäkring för dina pengar på banken. Det innebär att om din bank skulle gå i konkurs, skyddas dina pengar upp till 1 050 000 kr.

Läs mer här om insättningsgarantin här

Hur fungerar det?

Insättningsgarantin aktiveras automatiskt när du sätter in pengar på ett konto i en bank som är ansluten till garantin. Du behöver inte anmäla dig eller betala någon extra avgift. Det är bankens ansvar att se till att dina pengar är skyddade. Alla våra sparkonton omfattas av garantin.

Vilka typer av konton täcks av insättningsgarantin?

Nästan alla typer av bankkonton omfattas av insättningsgarantin. Det inkluderar:

  • Sparkonton
  • Lönekonton
  • Fasträntekonton

Dock är det viktigt att komma ihåg att vissa investeringar, som aktier och obligationer, inte skyddas av insättningsgarantin.

Vad händer om en bank går i konkurs?

Om det otänkbara skulle hända och din bank går i konkurs, kommer Riksgälden (som hanterar insättningsgarantin i Sverige) att se till att du får tillbaka dina pengar, upp till det skyddade beloppet. Det brukar ske inom en vecka från det att banken har förklarats avvecklad.

Så sprider du risken

För att maximera skyddet av dina tillgångar, kan det vara klokt att sprida dina pengar över flera banker, speciellt om du har mer än 1 050 000 kr. På så vis säkerställer du att hela ditt sparande är skyddat av insättningsgarantin.

Varför är detta viktigt?

Insättningsgarantin ger dig som sparare en trygghet och försäkring om att dina pengar är säkra, även i oroliga tider. Det skapar en stabil grund för det finansiella systemet och ökar förtroendet mellan konsumenter och banker.

Att förstå och utnyttja insättningsgarantin är en viktig del av att hantera dina finanser på ett klokt och säkert sätt. Det är en del av din finansiella trygghet och ett skyddsnät som säkerställer att dina pengar är säkra, oavsett vad som händer i världen runt omkring dig.

Tidigare nivåer och höjningar av insättningsgarantin

Insättningsgarantin har genomgått en gedigen resa sedan den först introducerades i Sverige 1996, med en initial garantisumma på 250 000 kronor. Sedan dess har garantin genomgått flera betydande förändringar, både avseende ersättningsbelopp och vilka typer av konton som inkluderas. Dessa förändringar speglar Sveriges anpassning till en EU-gemensam standard som nu är uniform över hela unionen.

  • Startskottet 1996: Vid lanseringen var skyddet satt till 250 000 kronor per individ och institution, övervakat av Insättningsgarantinämnden.
  • Förändringar 2008: När ansvaret flyttades till Riksgälden samma år som den globala finanskrisen tog fart, beslutades det att höja skyddet till 500 000 kronor. Samtidigt utvidgades garantin till att även omfatta bundna insättningar.
  • EU-anpassning 2009: Mitt under 2009 justerades garantin för att stämma överens med EU:s direktiv, vilket innebar en ersättning motsvarande 50 000 euro, med en garanterad minimumnivå på 500 000 kronor.
  • Enhetlig nivå 2010: Från slutet av 2010 blev det obligatoriskt för alla EU-länder att erbjuda en insättningsgaranti på 100 000 euro, vilket standardiserade skyddsnivån över hela EU.
  • Senaste uppdateringen 2021: Den 1 januari 2021 justerades beloppet till 1 050 000 kronor, vilket reflekterade värdet av 100 000 euro vid den tiden, en ökning från tidigare 950 000 kronor.

När höjs insättningsgarantin nästa gång?

Uppdateringen av garantibeloppet i svenska kronor sker var femte år, med nästa översyn planerad till början av 2026. Det som avgör den nya nivån är valutakursen mellan svenska kronan och euro. Om skillnaden överstiger motsvarande 5 000 euro jämfört med det nuvarande beloppet på 1 050 000 kronor, kommer Riksgälden att revidera ersättningsnivån i enlighet med detta.

Välj ett sparkonto som passar dig

Det är aldrig för sent att börja spara pengar – till stort, som litet. Det kan vara allt från att starta ett sparande till dina barn, till en renovering eller till en drömresa. Hos oss kan du välja bland flera sparkonton för att hitta det som passar just dig. Du ansöker smidigt med hjälp av Mobilt BankID på bara några minuter. Alla våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Välj ett sparkonto som passar dig

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg