Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en avgift som debiteras när en skuld inte betalas i tid enligt avtalet mellan långivaren och låntagaren. Det är viktigt att vara medveten om denna kostnad för att undvika onödiga ekonomiska påfrestningar.

Hur fungerar det?

När en betalning inte görs i tid enligt avtalet kan långivaren börja debitera dröjsmålsränta. Vanligtvis uttrycks denna ränta som en årlig procentandel av den obetalda skulden och beräknas baserat på antalet dagar som betalningen är försenad.

Exempel på dröjsmålsränta

Månad Obetald skuld Dröjsmålsränta (10%) Ny skuld inkl. ränta
1 1000 kr 100 kr 1100 kr
2 1100 kr 110 kr 1210 kr
3 1210 kr 121 kr 1331 kr
4 1331 kr 133,10 kr 1464,10 kr

Att undvika dröjsmålsränta är viktigt för att upprätthålla en god kreditvärdighet och undvika onödiga ekonomiska kostnader. Se därför till att betala dina skulder i tid eller kontakta långivaren om du har svårt att göra en betalning för att undvika att drabbas av denna extra kostnad.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg