Produkt­information Easyliving

Med vårt kreditkort Collector Easyliving kan du shoppa, boka evenemang och resa utan att oroa dig för att något ska hända. Våra generösa rese- och evenemangsförsäkringar gör små olyckor lite mindre besvärliga. Collector Easyliving är ett av de tryggaste kreditkorten på marknaden.

Köp resan med ditt kreditkort

När du betalar resan med ditt Collector Easyliving har du både avbeställningsskydd och reseförsäkring - och 0 kr i självrisk. I försäkringen ingår försenings- och olycksfallsförsäkring. Du är även skyddad mot försenat bagage och har en självriskeliminering om något skulle hända med ditt hem, villa eller bil under tiden du är borta. Du har också självriskreducering upp till 15 000 kr när du hyr bil utomlands. Läs mer om självriskreduceringen på hyrbil här.  Försäkringen tecknas av ERV och gäller för resor över hela världen. 

Ditt Collector Easyliving är ett Mastercard och kan användas på fler än 30 miljoner inköpsställen världen över, utan valutapåslag.

Flera försäkringar som ger dig trygghet

Alla kan ha otur - du kan få halsfluss inför festivalen, komma hem till ett trasigt kylskåp eller få hem en skadad vara från en onlinebutik. Om du har handlat med Collector Easyliving gäller såväl evenemangsförsäkring som leveransförsäkring vid e-handel.

  • Allriskförsäkringen täcker oförutsedda skador (inklusive förlust) på hemelektronik och hushållsmaskiner i ditt hem eller fritidshus.
  • Evenemangsskyddet innebär att du får ersättning för avbeställning om du skulle bli sjuk och inte kan gå på konserten, matchen eller föreställningen du köpt biljett till. Du behöver inte betala någon självrisk.
  • Förlängd garanti ger dig upp till ett år extra av trygghet vid köp av vitvaror och hemelektronik.
  • Leveransförsäkringen ersätter skadad eller saknad vara vid e-handel inom EU.

Kostnadsfritt extrakort

Du kan ha flera kort kopplade till samma kredit. En närstående över 18 år som är skriven på samma adress som dig kan få ett extrakort knutet till din kredit. Både du och din extrakortsinnehavare signerar med BankID och det krävs ingen ny kreditupplysning.

Du som har kortet sedan innan är ansvarig för all användning av kortet och därmed betalningen av nyttjad kredit. På fakturan delas köpen upp så att det är enkelt att se vem som använt kortet till vad. Det kostar inget extra att ansöka om extrakort.

Logga in här för att ansöka om ett extrakort

Ränta och avgifter

Kreditgivare är Collector Bank AB, Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg. Telefonnummer 010 161 00 00. Collector Bank AB, org nr 556597-0513, står under Finansinspektionens tillsyn.

Vid ett kreditbelopp om 20 000 kr med årlig kreditränta om 17,25 %, 12 månatliga avbetalningsbelopp, 195 kr i årsavgift och 45 räntefria dagar har nyttjats uppgår den effektiva räntan till 17,25 % (2022-10-31). Det totala beloppet att återbetala blir 10 924 kr vilket motsvarar ett månadsbelopp på 910 kr. Beräkningen utgår vidare från att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag eller liknande. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till högre effektiv ränta.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra att du ingått kreditavtal med oss inom 14 dagar från det att kreditavtalet undertecknades (ångerfristen). Inget skäl behöver uppges.
Ångrar du dig kan du kontakta oss på något av följande sätt:
Telefon: 010-161 00 60
E-post: easyliving@collector.se
Post: Collector Bank AB/Easyliving, Box 119 14, 404 39 Göteborg 
Fax: 010-161 00 01

Ange namn, adress och telefonnummer eller e-postadress. För att utöva din ångerrätt ska du skicka ditt meddelande innan ångerfristen löpt ut.

När du utövar din ångerrätt upphör rätten att använda kontot omedelbart, och du är skyldig att inom 30 dagar klippa itu ditt kort och skicka tillbaka det till oss. Du måste även betala tillbaka hela lånebeloppet och upplupen ränta. Collector har rätt till ersättning för kreditupplysning och övriga kostnader som vi haft för tjänsten innan vi tog emot meddelandet om att du utövar din ångerrätt. Har du betalat årsavgiften har du rätt att återfå denna med avdrag för den del som belöper på tiden före kreditavtalets frånträde.

Svensk marknadsföringslag och avtalsrätt tillämpas. Kommunikation kommer att finnas tillgänglig på svenska. Se vår information om klagomål för ytterligare information.