Tips på hur du sparar pengar till företaget

En viktig del av att driva en framgångsrik verksamhet är att som företag spara pengar. Genom att öka intäkterna och samtidigt minska utgifterna kan du skapa en stabil och ekonomiskt välmående grund för företaget. I denna guide kommer vi att gå igenom olika strategier och tips som hjälper dig att spara pengar till ditt företag.

Sparkonton hos Norion Bank (Collector) omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Det innebär att du är garanterad full ersättning på dina sparade pengar, upp till totalt 1 050 000 svenska kronor per bank eller institut. Riksgälden betalar ut ersättningen sju (7) arbetsdagar från den dag Collector försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda i kraft. Läs mer om insättningsgarantin hos Riksgälden.

25 juni 2024

Observera att denna text endast är avsedd som generell information och inte ska betraktas som finansiell rådgivning. För ekonomisk rådgivning rekommenderar vi att du kontaktar en kvalificerad finansiell rådgivare. 

Generera mer pengar inom verksamheten

Att öka intäkterna är en avgörande faktor för att ha mer att spara. Här är några strategier som kan hjälpa ditt företag att generera mer pengar:

 1. Diversifiera din produkt- eller tjänsteportfölj: Genom att erbjuda fler produkter eller tjänster kan du nå en bredare marknad och öka din försäljning.
 2. Satsa på marknadsföring och försäljning: Investera i marknadsföring och försäljningsaktiviteter för att locka nya kunder och behålla befintliga.
 3. Utveckla relationen med befintliga kunder: Att behålla befintliga kunder är oftast billigare än att locka nya. Bygg därför långsiktiga relationer genom att erbjuda bra kundservice och förmåner för lojala kunder.
 4. Optimera prissättningen: Utforska olika prissättningsstrategier för att maximera intäkterna. Det kan innebära att differentiera priserna beroende på kundsegment eller att använda dynamisk prissättning baserat på efterfrågan.
 5. Expandera till nya marknader: Utforska möjligheterna att expandera din verksamhet till nya geografiska områden eller marknadssegment för att öka din kundbas och företagets intäkter.

Spara pengar genom att dra ned kostnaderna

Att minska kostnaderna är lika viktigt som att öka intäkterna för att förbättra företagets lönsamhet. Här är några strategier som kan hjälpa dig att på ett effektivt sätt minska kostnaderna:

 1. Granska och förhandla leverantörsavtal: Utvärdera dina befintliga leverantörsavtal och förhandla om bättre priser eller villkor. Ibland kan det vara värt att byta leverantör för att få bättre erbjudanden.
 2. Effektivisera driftkostnader: Identifiera områden där du kan minska onödiga utgifter, som exempelvis energiförbrukning, kontorsutgifter och transportkostnader.
 3. Automatisera och digitalisera processer: Investera i teknologi och system som kan automatisera repetitiva uppgifter och minska behovet av manuellt arbete. På lång sikt kan det spara både tid och pengar.
 4. Förbättra arbetsflöden och produktivitet: Optimering av arbetsflöden och effektivisering av produktionsprocesser kan bidra till att minska överskott och öka produktiviteten.
 5. Utvärdera personalbehov: Se över din personalstruktur och se om det finns möjligheter att effektivisera eller omstrukturera för att minska personalkostnaderna.
 6. Förhandla om försäkringsavtal: Granska och jämför olika försäkringsavtal för att säkerställa att du får bästa möjliga pris och täckning för ditt företag.
 7. Använd molntjänster: Istället för att investera i dyra interna IT-system kan du överväga att använda molntjänster för att minska IT-kostnaderna och öka flexibiliteten.

Genom att implementera dessa strategier kan ditt företag spara pengar och öka lönsamheten på lång sikt. Kom ihåg att regelbundet utvärdera och justera dina strategier för sparande för att hålla ditt företag konkurrenskraftigt och lönsamt.

 

Sparränta på företagets överskott

En annan effektiv strategi för att öka företagets lönsamhet är att placera företagets överskottskapital på ett sparkonto med bra ränta. Genom att göra detta kan företaget dra nytta av ränta på sparade medel och därigenom generera extra intäkter utan någon aktiv insats. Att ha en del av företagets kapital placerat på ett sparkonto ger dessutom en extra trygghet och flexibilitet, vilket kan vara värdefullt vid oförutsedda utgifter eller investeringar.

Öppna ett sparkonto åt företaget idag!

Pengasparandet bygger på en balans

Att spara pengar till ditt företag handlar om att hitta en balans mellan att öka intäkterna och minska kostnaderna. Genom att följa de tips och strategier som nämnts ovan kan du skapa en stabil ekonomisk grund och säkerställa långsiktig framgång för ditt företag. Tänk långsiktigt och var beredd på att göra nödvändiga förändringar för att utveckla din verksamhet.

Sparkonton för företag

Att ha en extra buffert är alltid viktigt, speciellt som företag där kostnader innebär olika typ av risker. Ett sparkonto med ränta kan därför passa bra för att bygga upp en ekonomisk marginal med kapital som ni kan komma åt när ni behöver. På så sätt sparar ni pengar på ett konto utan att ta stora risker, helt enkelt.

 

 • Trygg placering med insättningsgaranti
 • Bättre avkastning på överskottet 
 • Bygger upp en ekonomisk buffert
 • Personlig service av våra sparspecialister

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg