Sverige behöver ett nationellt skuldregister

Krediter och konsumtionslån spelar en viktig roll i vårt ekonomiska system och det är många som ser ett behov av finansiering till olika projekt eller mindre investeringar. Under de senaste åren kan vi se att de svenska hushållens lån till konsumtion har vuxit. I dag står konsumtionslånen för 20 procent av hushållens totala lånebörda, där mer än hälften av lånebetalningarna (dvs räntor och amorteringar) kommer från konsumtionslån.

9 juni 2023 Privatekonomi

Ja till nationellt skuldregister

 

Vi är flera – samhället, kreditmarknadens aktörer och individen – som behöver ta ansvar för att vända den negativa trenden av stigande överskuldsättning. Däribland Collector. En stigande överskuldsättning skapar utmaningar för såväl den enskilda individen som för samhället i stort. Vi är säkra på att ett nationellt skuldregister skulle vara ett effektivt sätt att förbättra situationen.

Ett heltäckande, nationellt skuldregister skulle innebära att en privatpersons eller ett hushålls hela kreditsituation finns samlad på ett ställe, dit alla kreditupplysare kan vända sig. Vi ser att det är ett viktigt verktyg för att begränsa överskuldsättning.

Som kreditgivare är vi skyldiga att göra en kreditprövning innan vi beviljar ett lån men i praktiken finns det inget sätt för långivare att kontrollera en potentiell låntagares samtliga skulder. Det eftersom inte alla aktörer på kreditmarknaden rapporterar till UC:s kreditregister, vilket i sin tur innebär att personer som har en låg kreditvärdighet kan ha möjlighet att ta ytterligare lån även om deras ekonomiska situation egentligen inte har utrymme för det.

Vi har ett gemensamt intresse med våra kunder att minska överskuldsättningen i samhället. En kund som har betalningssvårigheter är varken en bra position för kunden själv eller en lönsam kreditgivning för Collector. Vi arbetar därför aktivt för att motverka det genom att se över vår kreditprövningsprocess.

Ett nationellt skuldregister där alla kreditgivare kan hämta information kring individers ekonomiska situation är ett viktigt verktyg i kampen mot överskuldsättning. Genom att få en heltäckande bild av en potentiell låntagares skulder kan såväl Collector som andra långivare bidra till en minskad överskuldsättning i samhället. Vi har därför skrivit under initiativet Ja till nationellt skuldregister.


Läs gärna mer om det här

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg