Smarta spartips för föräldrar del 1

Vill du börja spara till barn eller barnbarn? Vi har samlat våra bästa tips om vad du bör tänka på.

30 juni 2023 Sparkonto

Genom att spara till ditt eget eller anhörigs barn kan du ge dem en bra start i livet. Kanske har du en tanke om vad du vill att pengarna ska användas till eller så vill du att barnet själv bestämmer när hen har blivit vuxen? Oavsett vilket, finns det några saker som kan vara bra att tänka på innan du börjar spara. 

Det första du behöver fundera på är om du vill spara i ditt eget eller barnets namn. Om du väljer att spara i ditt eget namn öppnar du själv ett konto och bestämmer när du vill ge pengarna till barnet. Om du istället väljer att spara i barnets namn förvaltar du pengarna till dess att barnet är myndig och automatiskt får tillgång till pengarna. 

Du behöver även ta ställning till vilken typ av sparform som passar bäst och hur hög risk du är villig att ta. Du kan välja att spara i ett sparkonto, i fonder, aktier, andra värdepapper eller en kombination av dessa. Med Collectors sparkonto sparar du tryggt med låg ränta. Vårt sparkonto omfattas även av den statliga insättningsgarantin som innebär att du har rätt till ersättning motsvarande det belopp du har satt in samt ränta. Skyddet gäller upp till 1 050 000 kronor.  

Om du väljer att spara i en kapitalförsäkring sparar du i fonder och värdepapper, som placeras via ett försäkringsbolag. Du äger försäkringen och barnet är förmånstagare, vilket innebär att ingen annan än barnet kan få pengarna om något skulle hända dig. Du behöver inte deklarera vinster och förluster, utan betalar en schablonskatt som baseras på värdet på kontot.  

Med ett investeringssparkonto (ISK) sparar du i fonder och värdepapper. Sparar du i ditt eget namn kan du genom ett testamente försäkra dig om att barnet får pengarna ifall något skulle hända dig. Om du istället väljer att öppna ett konto i barnets namn får barnet automatiskt tillgång till pengarna vid sin 18-årsdag. Likt en kapitalförsäkring, betalar du en schablonskatt som baseras på värdet på kontot. 

Sparande till barn sträcker sig ofta över lång tid, men tänk på att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.  

Det är bra att börja spara när barnen är små, så att pengarna får chans att växa under lång tid. Din ekonomiska situation har givetvis betydelse för om och när du kan spara, men kom ihåg att även små summor blir stora på sikt. Har du flera barn? Tänk på att det kan vara bra att jämna ut beloppen mellan barnen, eftersom utdelningen kan skifta beroende på när barnen är födda.  

 

Läs mer om våra sparkonton

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg