Sambo eller bonusfamilj? Tänk på det här!

Kärlek styr ofta hur vi lever våra liv, men valen påverkar även vår ekonomi. Vi reder ut vad som gäller för sambor och bonusfamilj.

30 juni 2023 Sparkonto

Som nybliven sambo eller bonusfamilj kan det kännas avlägset att planera inför vad som händer vid en separation eller bortgång. Trots det, bör du göra det. Genom att ha koll på det viktigaste är du förberedd, oavsett vad som händer i livet.

Så säger sambolagen

Om du bor tillsammans med din partner är det bra att ha koll på sambolagen. Den gäller för alla som lever i ett parförhållande och delar hushåll. Lagen gäller automatiskt från dagen ni flyttar ihop och avser den bostad och det lösöre som ni köper för gemensamt bruk. Föremål som du har köpt tidigare eller köper till dig själv medan du är sambo innefattas alltså inte.

Enligt sambolagen delas bostaden och lösöret lika om ni flyttar isär eller om någon av er avlider. Det gäller även om den ena sambon har betalat en större del av bostaden eller köpt fler saker i bohaget. Sambolagen går att avtala bort genom ett samboavtal. Om ni inte har egna eller gemensamma barn, bestämmer ni då själva hur tillgångarna ska fördelas vid en eventuell separation eller bortgång.

Gör en ekonomisk plan

Det kan vara bra att redan från början bestämma hur er gemensamma ekonomi ska se ut. Kanske vill ni ha lika mycket kvar på kontot efter att de fasta kostnaderna är betalda eller betala lika stor del av er inkomst procentuellt sett? Oavsett hur ni lägger upp det, kan god planering minska risken för ekonomiska svårigheter längre fram.

Ett annat gott råd är att dela lika på både större inköp och löpande hushållskostnader. På så sätt blir fördelningen mer rättvis om ni skulle separera, eftersom de större inköpen tillfaller den som har köpt dem. Det kan även vara en god idé att öppna ett gemensamt sparkonto för saker såsom oplanerade utgifter, resor eller renoveringar. Läs mer om Collectors sparkonton här.

Viktigt för bonusfamiljen

Om du och din sambo har barn finns det ytterligare några saker att tänka på. Om den ena föräldern avlider, är det barnen som ärver, eftersom sambor saknar arvsrätt. Det gäller både egna och gemensamma barn. Tänk därför på att se över testamente och efterlevandeskydd för att försäkra dig om att ni är överens om hur livet ska se ut även på lång sikt. Du kan även ta hjälp av en familjejurist om du tycker det är svårt att själv reda ut begreppen.

 

Jag vill läsa mer om sparkonto hos Collector

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg