Så gäller sambolagen om pengar på banken

Är du redan sambo med någon eller ska ni precis flytta ihop? Då kan det vara bra att ha koll på hur sambolagen fungerar. Det är särskilt viktigt om samboförhållandet håller på att ta slut. Här går vi igenom vad som är viktigt att tänka på med sambolagen och vad som händer med era tillgångar om ni flyttar isär. 

27 februari 2024 Privatekonomi

I den här texten vill vi ge en översikt över sambolagen och dess tillämpning på ekonomiska frågor mellan sambor. För enskilda fall rekommenderar vi alltid att konsultera en juridisk expert för att få specifik rådgivning för att säkerställa korrekt hantering av juridiska frågor.

Vad innebär sambolagen?

Sambolagen reglerar förhållandena mellan personer som lever tillsammans utan att vara gifta, det vill säga att de är i ett samboförhållande. Lagen syftar till att ge ett visst skydd till den part som kanske inte har lika stark ekonomisk ställning i förhållandet. Det är dock viktigt att komma ihåg att sambolagen inte ger samma rättigheter som vid ett äktenskap, särskilt när det gäller arvsrätt och andra ekonomiska rättigheter vid en parts död. Därför väljer många sambor att upprätta ett samboavtal för att tydligt reglera vad som ska gälla för deras förhållande. 

Sambolagen reglerar flera olika saker, några av de viktigaste punkterna i lagen är följande: 

 

 • Definition av sambo

  Enligt sambolagen är två personer sambor om de bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Bor du med en kompis gäller alltså inte sambolagen. Enligt lagen bör ni ha bott tillsammans i minst sex månader. 

 • Bodelning

  Vid en separation eller en sambos död ska en bodelning genomföras. Bodelningen omfattar er gemensamma bostad och bohag, om dessa köpts för gemensamt bruk. Det betyder att även om bara en av samborna står som ägare av bostaden, kan den andra sambon ha rätt till en del av bostaden och bohaget vid en separation. 

 • Undantag från bodelning

  Egendom som ni hade innan ni blev sambor eller egendom som är ämnad för ert enskilda bruk ingår inte i bodelningen. Även gåvor eller arv som uttryckligen är avsedda för en av er är undantagna.

 • Samtycke för försäljning

  Ni behöver varandras samtycke för att sälja, hyra ut eller på annat sätt förfoga över bostad eller bohag som är avsett för att användas gemensamt. 

 • Rätt till boende 

  Vid en sambos död kan den efterlevande sambon ha rätt att överta bostaden, även om den avlidne var ensam ägare. Detta är särskilt relevant om det finns gemensamma barn.

 • Samboavtal

  Ni kan genom ett samboavtal bestämma att sambolagen inte ska gälla för ert förhållande, eller för vissa delar av er egendom. 

Sambolagen om pengar på banken

Hur gäller då sambolagen när det kommer till pengar som man har på banken? Pengar på banken, inklusive sparkonton och lönekonton, ingår normalt inte i bodelningen under sambolagen. Dessa ses som personlig egendom snarare än gemensamt bohag. 

Undantaget är om pengarna på banken uttryckligen skulle användas för att förvärva eller förbättra en gemensam bostad eller gemensamt bohag. Då kan de ingå i en bodelning men allt beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Har ni ett samboavtal kan ni ange att pengar på banken ska ingå i en eventuell bodelning. 

Har ni ett gemensamt sparkonto ingår inte heller detta i bodelningen enligt sambolagen utan de andelar ni har sparat går tillbaka till respektive person. Går det inte att bevisa vem som satt in pengarna så delas de lika.    

Vid oklarheter eller komplexa ekonomiska situationer är det rekommenderat att ta hjälp av juridisk expertis för att säkerställa att allt hanteras korrekt. 

Varför är det viktigt att skriva ett samboavtal?

Att skriva ett samboavtal är viktigt av flera skäl, särskilt med tanke på de begränsningar och specifika regler som finns i sambolagen. Ett samboavtal ger er möjlighet att själva bestämma över hur er egendom ska hanteras vid en eventuell separation eller en av parternas död, istället för att automatiskt följa de grundläggande reglerna i sambolagen.

 

 • Förutsägbarhet och trygghet

  Ett samboavtal skapar förutsägbarhet och ger trygghet till båda parter. Det ger klarhet i vad som kommer att hända med era tillgångar och skulder om förhållandet tar slut.

 • Förhindrar tvister

  Ett samboavtal kan minska risken för långdragna och kostsamma tvister vid en separation. Genom att ha tydliga överenskommelser på plats kan ni undvika oenighet om egendomsfördelningen.

 • Anpassning till personliga önskemål

  Varje förhållande är unikt, och ett samboavtal ger möjlighet att anpassa egendomsfördelningen efter era specifika önskemål och behov, vilket inte alltid är möjligt med de generella reglerna i sambolagen.

 • Skydd vid ena partens död

  Ett samboavtal, kombinerat med ett testamente, kan säkerställa att den efterlevande sambon är skyddad och får del av egendomen enligt den avlidnes önskemål.

Vill ni starta ett gemensamt sparande som sambor?

Bor ni tillsammans och känner att det är dags att starta ett gemensamt sparande? Hos oss på Collector Bank kan ni välja mellan flera olika sparkonton och hitta det sparande som passar er bäst. Ni väljer själva om ni vill låsa pengarna till en högre ränta eller kunna göra fria uttag. Vi har inga avgifter och ni får ränta från första kronan ni sätter in.    

I vår app kan ni enkelt hålla koll på ert sparande och får en tydlig överblick över er ekonomi. Ni kan se er intjänade ränta på sparkontot, aktuell sparränta samt göra insättningar och uttag. 

Pengarna skyddas av statlig insättningsgaranti

Era pengar skyddas av den statliga insättningsgarantin som en extra trygghet. Det innebär att ni får full ersättning på era sparade pengar, upp till 1 050 000 kronor per kund och institut, om Collector skulle gå i konkurs eller Riksgälden av annan anledning bestämmer att garantin ska inträda.   Ersättning under garantin betalas ut inom 7 dagar från garantins inträde. 

Läs mer om insättningsgarantin hos riksgälden. 

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg