Minska stressen inför resan med ett avbeställningsskydd

Resor är spännande äventyr som ger oss minnen för livet. Ibland kan dock oväntade händelser inträffa innan avresan som stör våra planer. För att minimera risken för ekonomiska förluster kan ett avbeställningsskydd vara en värdefull tilläggstjänst att överväga när du bokar din resa. Här går vi igenom allt du behöver veta om avbeställningsskydd och hur vi på Collector hjälper dig att resa utan stress.

26 juni 2024 Kreditkort

Vad är ett avbeställningsskydd?

Ett avbeställningsskydd är en försäkringstjänst som erbjuds av många researrangörer och försäkringsbolag för att skydda dina resor och ekonomiska investeringar. Genom att betala en extra avgift när du bokar din resa kan du få täckning för att avboka eller avbryta din resa utan att förlora hela eller delar av den förskottsbetalda kostnaden. Detta kan vara till stor hjälp om du plötsligt blir sjuk, drabbas av en olycka, förlorar ditt jobb eller står inför andra oförutsedda omständigheter som hindrar dig från att resa.

Hur fungerar ett avbeställningsskydd?

Avbeställningsskydd erbjuder vanligtvis täckning för olika situationer som kan tvinga dig att behöva avboka din resa. Dessa kan inkludera sjukdomar, olyckor, en familjemedlems sjukdom eller dödsfall eller att du blir uppsagd från ditt arbete. Genom att lämna in en giltig ansökan och styrka de nödvändiga bevisen kan du i många fall få återbetalning av de förskottsbetalda resekostnaderna.

Hur får man ett avbeställningsskydd?

Om du önskar ett avbeställningsskydd måste du vanligtvis köpa till det när du bokar din resa. Det är viktigt att läsa och förstå försäkringsvillkoren noggrant för att vara medveten om vilka situationer som täcks och eventuella undantag eller begränsningar som kan gälla.

Dra maximal nytta av ditt avbeställningsskydd

För att kunna dra maximal nytta av ditt avbeställningsskydd är det viktigt att vara förberedd och agera snabbt om du behöver avboka din resa. Här är några tips som kan underlätta för dig om du behöver göra anspråk på avbeställningsskyddet:

 • Läs försäkringsvillkoren: Se till att du förstår vad som täcks och vilka dokument och bevis som krävs för att göra anspråk på avbeställningsskydd.
 • Kontakta försäkringsbolaget tidigt: Om du stöter på en situation som kan kräva avbokning av din resa, kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt för att få rådgivning och vägledning om hur du ska gå vidare.
 • Spara alla viktiga dokument: Samla in och spara alla relevanta dokument och kvitton som styrker din ansökan om avbeställningsskydd, såsom läkarintyg, dödsattester eller andra officiella dokument.
 • Följ försäkringsbolagets instruktioner: Följ noggrant ditt försäkringsbolags instruktioner för att lämna in din ansökan om avbeställningsskydd och se till att du följer alla krav och tidsfrister.

Avbeställningsskydd hos Collector

Om du ska ut och resa och betalar mer än 50% av resan med vårt kreditkort Easyliving så ingår en kompletterande reseförsäkring och ett avbeställningsskydd från försäkringgivaren Europæiske Rejseforsikring genom Europeiska ERV Filial.

ERV (Europeiska Reseförsäkringsaktiebolaget)

ERV är ett av de ledande försäkringsbolagen som erbjuder avbeställningsskydd för resor. Genom att välja ERV för ditt avbeställningsskydd kan du dra nytta av deras omfattande täckning och erfarenhet inom branschen.

När gäller avbeställningsförsäkringen?

Avbeställningsskyddet gäller vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och om resan inköptes till ett pris om minst 1 000 kr per försäkrad. Högsta ersättningsbelopp är 15 000 kr per försäkrad och 45 000 kr per Collector Easyliving-kort.

Avbeställningsförsäkringen täcker resor med start från Sverige eller andra platser i Norden och träder i kraft från det ögonblick du betalar anmälningsavgiften eller 50% av resans totala kostnad med ditt Collector Easyliving-kort, till ett lägsta värde av 1 000 kr per försäkrad. Om du av någon anledning behöver avboka din resa innan den betalats i sin helhet kommer vår försäkring att ge ersättning för den del som betalades med ditt kort, upp till värdet av anmälningsavgiften.

När måste avbokning ske för att skyddet ska gälla?

För enkelresor måste avbokningen ske innan den planerade avresan. Vid avbokning av en tur- och returresa eller en paketresa måste avbokningen ske innan den första delen av resan inleds. Detta innebär att avbeställningsskyddet upphör att gälla så snart du har checkat in på flygplatsen eller annan plats där resan påbörjas, till exempel färjeterminal eller tåg-/busstation. För en korttidshyrd stuga eller lägenhet för självhushåll måste avbokningen ske innan hyrestiden startar.

Vad gäller avbeställningsförsäkringen för?

Du som försäkrad får tillbaka pengar för den delen av avbokningsavgiften som kan krävas av dig enligt reglerna satt av reserelaterade företag eller organisationer. Om det inte finns sådana regler, följer vi de allmänna resevillkoren som utfärdas av Svenska Resebyråföreningen (SRF) och Researrangörsföreningen i Sverige (RIS) eller motsvarande om ditt hemland inte är Sverige.

Ersättning för ovan nämnda avbeställningskostnader lämnas om du som försäkrad före avresan tvingas avbeställa resan på grund av att:

 • Du som försäkrad råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall.
 • En närstående till dig råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall. I våra försäkringsvillkor kan du läsa mer om vad som menas med närstående person.
 • En medresenär som tillsammans med dig beställt en resa till samma resmål råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall. Ersättning lämnas dock inte om fler än tre medresenärer eller fler än två familjer bokat resa till samma resmål.
 • En brand eller annan oförutsedd händelse som orsakar väsentlig skada i din permanenta bostad.

Kom ihåg detta inför avbokning av resa

Om du behöver avboka en resa och nyttja ditt avbeställningsskydd så finns det ibland vissa krav som ställs på dig som försäkrad:

 • Akut sjukdom och olycksfall behöver styrkas med läkarintyg från en undersökning som ägt rum innan avresan. Intyget måste dessutom vara utfärdat av en legitimerad och oberoende läkare.
 • En resa måste genast avbokas efter det att en sjukdom eller en olycksfallsskada har blivit känd hos resebyrå, researrangör, transportföretag eller stuguthyrare.
 • Du måste kunna uppvisa en polisrapport, ett dödsfallsintyg eller andra handlingar som visar orsaken till att du vill avbeställa din resa.

I försäkringsvillkoren kan du läsa om begränsningar och undantag om du vill veta i vilka fall som avbeställningsskyddet inte gäller.

Collector Easyliving - Smart inför och under resan

 

 • 0% valutapåslag – inga extra avgifter utomlands
 • Reseförsäkring och avbeställningsskydd
 • Delbetala med upp till 56 dagars räntefri kredit
 • Upp till 25% cashback hos 300+ butiker med Mastercard travel rewards

 

Läs mer om Collector Easyliving

Ansök om kreditkort

Vid ett kreditbelopp om 20 000 kr med en årlig kreditränta om 18,65 %, 12 månatliga avbetalningsbelopp, 195 kr i årsavgift och 45 räntefria dagar har nyttjats uppgår den effektiva räntan nu till 18,67 % (från och med 2023-11-01). Det totala beloppet att återbetala blir nu 21 874 kr, vilket motsvarar ett månadsbelopp på 1 822 kr. Kom ihåg att detta är baserat på att krediten används utan avgift för kontantuttag eller liknande. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till högre effektiv ränta.

 

 • 0% valutapåslag – inga extra avgifter utomlands
 • Reseförsäkring och avbeställningsskydd
 • Delbetala med upp till 56 dagars räntefri kredit
 • Upp till 25% cashback hos 300+ butiker med Mastercard travel rewards

 

Läs mer om Collector Easyliving

Ansök om kreditkort

Vid ett kreditbelopp om 20 000 kr med en årlig kreditränta om 18,65 %, 12 månatliga avbetalningsbelopp, 195 kr i årsavgift och 45 räntefria dagar har nyttjats uppgår den effektiva räntan nu till 18,67 % (från och med 2023-11-01). Det totala beloppet att återbetala blir nu 21 874 kr, vilket motsvarar ett månadsbelopp på 1 822 kr. Kom ihåg att detta är baserat på att krediten används utan avgift för kontantuttag eller liknande. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till högre effektiv ränta.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg