Hur mycket har svensken på banken?

Funderar du på hur mycket man bör spara varje månad? Sparande är otroligt individuellt och beror på hur just din ekonomiska situation ser ut. Här går vi igenom hur mycket svenskarna sparar i genomsnitt och vad du bör tänka på när du ska bestämma hur mycket du ska spara varje månad.  

17 januari 2024 Privatekonomi

Hur mycket pengar har genomsnittssvensken på banken?

Hur mycket sparande har svensken egentligen? Sparandet bland svenskarna har minskat på senare år, med var fjärde person som sparar mindre. Det är också en märkbar förändring i sparvanor, där ett ökat antal personer väljer att spara på sparkonton. Trots att svenskarna sparar mindre är det ändå hälften av dem som sparar om har mer än 100 000 kronor på sina bankkonton, och en av tio har till och med mer än en miljon. Ungefär 5 % uppger att de har mindre än 5 000 kronor på banken. 

Inflationen påverkar svenskarnas sparande

En av anledningarna till att svenskarna sparar mindre är den pågående inflationen. Med högre räntor har hushållen mindre utrymme till sparande. Inflationen har dock även lett till ökade räntor på sparkonto, vilket är anledningen till att fler väljer detta som sparalternativ.  

Så mycket månadssparar svenskarna

Svensken sparar i genomsnitt mellan 2 000 och 3 000 kronor i månaden. Sparandet skiljer sig dock en hel del mellan män och kvinnor samt mellan olika åldersgrupper.  Männen har ett högre månadssparande än kvinnor. I tabellerna nedan kan du se hur personer i din åldersgrupp månadssparar. 

Månadssparande för kvinnor 

Ålder 

Månadssparande i snitt 

Kapital i snitt 

21-30 

1 698 kr 

72 699 kr 

31-40 

1 990 kr 

147 179 kr 

41-50 

2 088 kr 

244 818 kr 

51-60 

2 019 kr 

312 681 kr 

61-70 

2 551 kr 

459 068 kr 

71-80 

1 667 kr 

694 172 kr 

81-90 

1 850 kr 

1 084 397 kr 

Källa: omni.se

 

Månadssparande för män 

Ålder 

Månadssparande i snitt 

Kapital i snitt 

21-30 

2 449 kr 

100 992 kr 

31-40 

2 875 kr 

250 685 kr 

41-50 

2 915 kr 

517 994 kr 

51-60 

2 643 kr 

694 237 kr 

61-70 

2 551 kr 

855 132 kr 

71-80 

2 284 kr 

1 278 837 kr 

81-90 

2 058 kr 

2 309 302 kr 

Källa: omni.se

Hur mycket bör man spara varje månad?

Hur mycket du bör spara varje månad är en fråga som inte har ett universellt svar, eftersom det i hög grad beror på din personliga ekonomiska situation, dina mål och dina levnadskostnader. En tumregel som ofta citeras av ekonomiska experter är att spara minst 10% av din nettoinkomst. Detta kan dock variera beroende på dina specifika behov och mål. 

Ett första steg i ditt sparande är att spara ihop till en buffert. Denna buffert bör räcka för att täcka omkring 3-6 månaders utgifter, vilket kan täcka dina kostnader i händelse av oförutsedda omständigheter, som plötslig arbetslöshet eller sjukdom. När du har en buffert kan du etablera ett långsiktigt sparande. 

Kom ihåg att varje sparande är personligt. För vissa kan att spara 10% vara för högt satt, medan andra kanske har möjlighet att spara ännu mer. Det är viktigt att anpassa ditt sparande till din unika situation. 

5 tips på hur du kommer igång med ett sparande 

Att komma igång med ett sparande kan vara en utmaning. Här kommer fem praktiska tips för att börja: 

Sätt upp realistiska sparmål: Det första steget är att fastställa vad du sparar till. Det kan vara en buffert, en framtida större utgift som en semester, eller långsiktiga mål som pensionssparande. Genom att ha tydliga mål kan du lättare motivera dig själv att spara. Tänk på att spara både långsiktigt och kortsiktigt. 

Gör en budget: För att kunna spara effektivt behöver du en klar uppfattning om dina inkomster och utgifter. Gör en budget där du listar alla dina månatliga inkomster och utgifter. Detta hjälper dig att identifiera områden där du kan skära ner på kostnader för att öka ditt sparande. 

Starta smått och öka gradvis: Om du är ny på att spara, börja med att sätta undan en liten summa varje månad. När du sedan ökar din inkomst kan du även öka ditt sparande efterhand.  

Välj rätt sparform: Det finns olika sätt att spara på, från traditionella sparkonton till investeringar i aktier eller fonder. Beroende på dina mål och risktolerans, välj en sparform som passar dig bäst. Tänk på faktorer som tillgänglighet, räntor, avgifter och risknivå. Anpassa ditt sparande och risk beroende på om du sparar långsiktigt eller kortsiktigt. För ett buffertsparande kan ett sparkonto vara perfekt, medan ett ISK eller fondkonto kan passa för ett långsiktigt sparande.  

Kom ihåg att det viktigaste med sparande är att vara konsekvent. Oavsett hur litet beloppet är tar du steg mot en bättre ekonomisk framtid, så länge du sparar regelbundet. 

Spara med Collector

Spara säkert med en bra ränta hos oss på Collector. Oavsett vad du sparar till så kan du välja ett sparkonto som passar dig. Du får ränta från första kronan och kan välja om du vill ha fria uttag eller låsa pengarna till en högre ränta. Sparandet är helt avgiftsfritt och omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

Läs mer om vårt sparkonto här

 

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg