Gör så här för att räkna ut din årsinkomst

I många situationer är det viktigt att ha en klar förståelse för hur din ekonomi ser ut, och det börjar med att veta hur mycket pengar du tjänar varje år. Vare sig du är anställd, egenföretagare, eller balanserar mellan olika inkomstkällor behöver du veta din årsinkomst om du exempelvis ska ansöka om ett lån, en hyresbostad eller någon ersättning från Försäkringskassan.

Här går vi igenom hur du räknar ut din årslön och vad du behöver tänka på.

9 februari 2024 Privatekonomi

Hur räknar man ut sin årsinkomst?

Att räkna ut din årsinkomst innebär att du summerar alla dina inkomstkällor under ett kalenderår. Det kan vara enkelt om du har en fast lön, men kan bli mer komplicerat om du har flera inkomstkällor eller en inkomst med provision som förändras varje månad.

1. Identifiera alla inkomstkällor

 • Först måste du identifiera alla dina inkomstkällor. Detta kan inkludera:
 • Lön från arbete (inklusive bonusar, övertidsersättning och kommissioner).
 • Inkomster från eget företagande eller frilansarbete.
 • Intäkter från uthyrning av egendom.
 • Investeringsintäkter (till exempel utdelningar eller räntor).
 • Eventuella andra inkomster, såsom underhållsbidrag, pensioner, eller socialförsäkringsförmåner.

2. Beräkna totala inkomster från varje källa

Beräkna den totala inkomsten du förväntar dig att få under året från varje inkomstkälla. Har du en regelbunden månadslön multiplicerar du din månadslön med antalet månader du arbetar, vanligen 12. Ta hänsyn till eventuella bonusar eller övertidsersättningar som du vet att du kommer att få. För oregelbundna inkomster, som frilansarbete eller om du har timlön, behöver du räkna ut ett genomsnitt. Slå samman de tre senaste månadernas inkomst och dela sedan med tre för att få en genomsnittlig månadslön. Därefter kan du multiplicera detta med tolv.

3. Summera alla inkomster

Addera de årliga totalerna för varje inkomstkälla. Om du till exempel tjänar 30 000 kr per månad från ditt arbete blir det 30 000 kr × 12 månader = 360 000 kr per år. Om du dessutom har en sidoverksamhet som genererar 50 000 kr per år, blir din totala årsinkomst 360 000 kr + 50 000 kr = 410 000 kr.

4. Ta hänsyn till skatter och avdrag

Om du behöver veta din nettoårsinkomst (d.v.s. efter skatt), måste du dra av skatter och eventuella andra avdrag från din bruttoårsinkomst.

Exempel på hur du räknar ut årslön

Hur du räknar ut din årsinkomst beror på hur just din ekonomiska situation ser ut, men här är ett generellt exempel. Anta att du har en fast månadslön, några investeringsintäkter och sporadiska inkomster från frilansarbete. Så här kan en beräkning då se ut:

 

 • Fast månadslön: 25 000 kr × 12 = 300 000 kr
 • Investeringar: 10 000 kr
 • Frilansarbete: ca 30 000 kr
 • Total årsinkomst = 300 000 kr + 10 000 kr + 30 000 kr = 340 000 kr

Varför behöver du beräkna din årsinkomst?

Det finns flera situationer där du kan behöva ange din årsinkomst:

 

 • Låneansökningar
  Vid ansökan om olika typer av lån, såsom bolån, billån eller privatlån, behöver du vanligtvis ange din årsinkomst. Långivare använder denna information för att bedöma din återbetalningsförmåga och bestämma lånevillkor. För att kunna ta ett lån hos oss på Collector behöver du ha en årsinkomst på minst 200 000 kronor.
 • Ansökningar om finansiellt stöd
  Om du ansöker om finansiellt stöd, såsom studiestöd, bostadsbidrag, föräldrapenning eller andra sociala bidrag, krävs det ofta att du anger din årsinkomst. Många av dessa program är behovsbaserade och din inkomst är en viktig faktor för att bestämma om du bli berättigad till stödet.
 • Skatt
  Hur mycket du ska betala i skatt påverkas av din årsinkomst. Tjänar du över en viss gräns kan du behöva betala statlig inkomstskatt utöver den kommunala inkomstskatten som du redan betalar.
 • Förhandlingar om lön
  När du ska förhandla om lön, antingen vid anställning eller under löneförhandlingar, kan din nuvarande eller tidigare årsinkomst användas som en referenspunkt.
 • Finansiell rådgivning
  Om du söker finansiell rådgivning, till exempel för investeringar, pension eller skatteplanering, kommer din finansiella rådgivare att fråga efter din årsinkomst för att kunna ge lämplig rådgivning.
 • Hyres- och bostadsansökningar
  Vid ansökan om att hyra en bostad eller köpa en bostadsrätt kan hyresvärdar eller bostadsföreningar begära att du anger din årsinkomst för att bekräfta din betalningsförmåga.

Vad är skillnaden på bruttoårsinkomst och nettoårsinkomst?

Kort sagt är bruttoårsinkomsten en siffra före skatter och avdrag, medan nettoårsinkomsten är det du faktiskt har tillgängligt efter skatter och avdrag. Bruttoinkomsten är användbar för att bedöma din totala inkomstkraft, medan nettoinkomsten ger en mer exakt bild av din disponibla inkomst. När du ska räkna ut och ange din årsinkomst ska du nästan alltid ange bruttoinkomst till olika myndigheter och företag.

Ska du uppge förra årets årsinkomst?

Om du behöver uppge förra årets årslön kan du se den i din senaste deklaration hos Skatteverket, om den är klar. Har du endast fått inkomst från en källa kan du även se din totala årsinkomst i lönebeskedet.

FAQ

Påverkar min årsinkomst mina chanser att få lån?

Ja, din årsinkomst påverkar dina chanser att få ett lån godkänt. För att få ett lån måste din årsinkomst nå över en viss gräns för att du ska ha möjlighet att betala tillbaka lånet. Olika långivare har olika gränser för årsinkomst.

Påverkar min årsinkomst min kreditvärdighet?

Din kreditvärdighet baseras bland annat på din livssituation, dina utgifter och dina inkomster. Därmed påverkar din årsinkomst din kreditvärdighet.

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg