Allt du behöver veta om annuitetslån

Går du i tankarna om att ta ett privatlån? Då är det viktigt att förstå hur det fungerar innan du tar ett lån - som vad skillnaden mellan ett annuitetslån och rak amortering är!

30 juni 2023 Privatlån

Vad innebär ett annuitetslån? 

Till att börja med så är ett privatlån nästan alltid ett annuitetslån, det vill säga ett lån där beloppet du betalar tillbaka är lika stort varje månad, tills det att hela lånet är återbetalt. Du ansöker om det belopp du vill låna och väljer därefter återbetalningstid - tidsperioden från den dag du tecknade lånet fram till den dag då lånet ska vara fullständigt återbetalt. Beroende på hur lång denna tid är får du en fast månadskostnad, som inkluderar både amortering och ränta, som du betalar fram tills att lånet är helt återbetalt. Allt eftersom du betalar av lånet och skulden blir mindre, så blir även räntekostnaden en mindre del av månadsbeloppet och amorteringen blir istället en större del. Det vill säga, du betalar mer ränta i början och mindre i slutet, men månadsbeloppet förblir detsamma.  

Hur fungerar ett annuitetslån? 

Det som utmärker denna låneform är alltså att du betalar ett fast belopp varje månad. I början består din låneavbetalning till största delen av ränta och liten del av amortering. Ränta är det som banken tar ut i avgift för att du lånat pengar och amortering är avbetalningen på dina faktiskt lånade pengar. Men för varje faktura du betalar sjunker succesivt räntan, och amorteringen ökar. Denna låneform blir alltså̊ mer fördelaktig för varje betalningstillfälle. 

Tänk dock på att om du byter bank, så börjar processen om igen – du betalar mycket i ränta och lite i amortering. Därför bör du inte byta bank för ofta eftersom det betyder att du aldrig betalar tillbaka på själva lånet. 

Vad händer med annuitetslånet om räntan ändras? 

Skulle räntan ändras (ändrad annuitet) beräknas fördelningen av ränta och amortering om i samma ögonblick, utan att löptiden förändras. Du får alltså en annan månadskostnad men amorteringstakten blir densamma. 

Vad är skillnaden mellan annuitetslån och rak amortering? 

I samband med lån har du säkert kommit i kontakt med begreppet rak amortering. För bostadslån är rak amortering vanligast och för privatlån är annuitet den vanligaste låneformen. Skillnaden mellan de två är att annuitetslån innebär en fast månadskostnad där din ränta och amortering varierar, medan ett lån med rak amortering är konstant genom hela löptiden och minskar din månadskostnad ju längre in i låneperioden du kommer. Med rak amortering amorterar du alltså lika mycket på din första inbetalning som på din sista. En sak båda låneformerna har gemensamt är att räntebeloppet minskar stegvis för varje inbetalning som görs. 

 

Jag vill ansöka om ett lån hos Collector
 

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg